Europees voorstel verplicht bedrijven dwangarbeid uit te bannen

Europees voorstel verplicht bedrijven dwangarbeid uit te bannen

Vandaag presenteert de Europese Commissie een voorstel voor een importverbod op producten waar dwangarbeid mee gemoeid is. Dit na een oproep van het Europees Parlement in een resolutie eerder dit jaar. Als hoofdonderhandelaar op de wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – ook wel ‘due diligence’ – zie ik het voorstel van de Commissie als een stevig signaal aan China tegen de grootschalige inzet van dwangarbeid onder de Oeigoerse minderheid in Xinjiang.

Uit Australisch onderzoek weten we dat een grote groep westerse bedrijven, van Nike tot Uniqlo, direct of indirect gebruik maakt van dwangarbeid in hun toeleveringsketen. Met een importverbod kunnen deze besmeurde producten niet langer in het winkelmdandje van consumenten belanden.

Maar niet alleen in Xinjiang komt dwangarbeid veel voor in de keten van bedrijven. Uit onderzoek van de Wereldarbeidsorganisatie (ILO) bleek maandag nog dat naar schatting minstens 28 miljoen mensen slachtoffer zijn van dwangarbeid.

Lang is de EU naïef geweest over China. Nu is het tijd om onze tanden te laten zien: onze markt, onze regels. Dingen die op een fatsoenlijke manier zijn gemaakt: prima. Producten die tot stand zijn gekomen door dwang of door schade aan te richten aan het milieu, daar moet het klaar mee zijn.