Door Agnes Jongerius op 16 september 2015

Europese commissie luistert naar kritiek en vervangt ISDS

Eindelijk zijn er serieuze wijzigingen voorgesteld in ISDS. Dit dubieuze systeem waarmee grote bedrijven landen konden aanklagen, maakte onderdeel uit van het handelsverdrag TTIP waarover Europa met Amerika onderhandelt. Vanaf het begin hebben wij als PvdA ons fel verzet tegen een systeem dat multinationals boven de democratische rechtsstaat dreigt te verheffen.

Gelukkig heeft commissaris Malmström geluisterd naar onze kritiek en komt nu met een verbetering van het eerdere voorstel. Het plan is nu om investeerdersgeschillen te behandelen in rechtbanken die worden ingericht naar voorbeeld van nationale rechtbanken. Hier zijn de zittingen openbaar en bestaat er ook een beroepsmogelijkheid. Dit is een stap in de goede richting.

Het verbaast mij wel dat Malmström dit nieuwe systeem alleen maar voor TTIP wil gebruiken. Er staan namelijk nogal wat handelsverdragen op de agenda de komende tijd. Zo wordt van het Europees Parlement verwacht om begin 2015 te stemmen over het handelsverdrag met Canada CETA. Het lijkt mij logisch en verstandig om dit nieuw op te richten gerechtshof ook te gebruiken voor alle handelsverdragen die de EU af aan het sluiten is of al afgesloten heeft.

Malmström heeft ingezien dat een verdrag met private ISDS tribunalen nooit langs het Europees Parlement was gekomen. Nu moet de commissie ook nog de andere voorwaarden die wij aan TTIP hebben gesteld inwilligen. De PvdA Europa wil enkel en alleen een handelsverdrag met de VS als dit zorgt voor meer goede banen, een betere sociale bescherming, een gezond en veilig leefmilieu en zekerheid voor onze publieke diensten.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius