Europese Commissie presenteert teleurstellende Strategie over Veiligheid en Gezondheid op de werkvloer

Europese Commissie presenteert teleurstellende Strategie over Veiligheid en Gezondheid op de werkvloer

In mijn wereld is er geen onderscheid tussen verschillende soorten werkenden met verschillende soorten beschermingsregels.

Zojuist presenteerde Eurocommissaris Nicolas Schmit de nieuwe Strategie Veiligheid en Gezondheid in een Veranderende Arbeidswereld. Hierin staan de vernieuwde regels aangekondigd voor het gebruik van kankerverwekkende en giftige stoffen op de werkplek, nieuwe wetgeving voor bescherming tegen asbest en een herziening van de richtlijn bescherming tegen virussen. In de strategie lijkt het alsof er onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende type werkenden, waarbij zelfstandigen buiten de ‘Europese Arbowet’ zullen vallen. Zo wordt het verleidelijk voor werkgevers om misbruik te maken van deze maas in de wet. Zij zullen dan eerder voor zelfstandigen kiezen dan voor werknemers. Ik ben daarom ook ontevreden en had meer van de strategie verwacht.

Dit doet me sterk denken aan Orwells Animal Farm. Iedereen die werkt, is gelijk, maar sommige werkenden zijn gelijker dan anderen. Echter, in mijn wereld is er geen onderscheid tussen verschillende soorten werkenden met verschillende soorten beschermingsregels. Iedereen heeft recht op bescherming op de werkvloer, ongeacht het type contract.

Nu al zie je een tendens waarbij steeds meer mensen via platformconstructies werkzaam zijn, denk aan bouwvakkers en zorgmedewerkers. Ik vrees dat dit aantal alleen maar toeneemt als je werkgevers faciliteert de Arbowet te ontduiken. Komende tijd gaat het Europees Parlement aan de slag met zijn visie op deze strategie. Ik zal mij als coördinator in de Commissie Sociale Zaken ervoor hard maken dat dit onderscheid tussen werkenden geen werkelijkheid wordt.