Europese Commissie schiet tekort in aanpak hogere energierekeningen

Europese Commissie schiet tekort in aanpak hogere energierekeningen

De energieprijzen in Europa waren onderwerp van een debat vandaag tussen het Europees Parlement en Eurocommissaris Simson. De hoge energierekeningen in Europa zijn niet nieuw, maar helaas bevatten de oplossingen van de Eurocommissaris ook weinig nieuws.

We zitten midden in het winterseizoen en de energierekening rijst de pan uit. Vooral kwetsbare groepen, zoals huishoudens met lage inkomens en ouderen zijn de dupe hiervan. Dit vraagt om een Europese aanpak, maar daarentegen laat de Europese Commissie het nemen van concrete maatregelen tegen de dreigende energie-armoede nu vooral over aan de lidstaten. Als we niet snel onze energievoorziening en zekerheid in Europa verbeteren, laten we letterlijk miljoenen mensen in de kou staan en dat is onacceptabel.

De voorstellen van Eurocommissaris Simson om de energierekening binnen de perken te houden, bestaan onder meer uit belastingkortingen en compensatiemaatregelen. Maar het is aan Europese landen zelf om deze uit te voeren, zonder steun vanuit Europa. Europa moet juist het voortouw nemen, door ons minder afhankelijk maken van gas uit Oekraïne, Rusland en Belarus en door te onderzoeken hoe we onze eigen energievoorraad kunnen aanleggen en behouden. Lees hier mijn eerdere voorstellen hierover.

Vandaag heeft de Europese Commissie in de energiecommissie een wetsvoorstel gepresenteerd dat het mogelijk moet maken gezamenlijk gas in te kopen en strategische voorraden aan te houden in Europa. Dit moet de buitensporige prijsstijgingen tegengaan.

De Europese Commissie is antwoorden verschuldigd aan zowel Europeanen als aan het MKB. Het is duidelijk dat er een strategie nodig is die verder gaat dan wat de Commissie nu op tafel heeft gelegd. En dat hebben we nu nodig!