Europese doelen voor werkgelegenheid en armoedebestrijding binnen handbereik

Europese doelen voor werkgelegenheid en armoedebestrijding binnen handbereik

Donderdag presenteert de Europese Commissie haar Sociale Actieplan. Een groot wetgevingspakket met doelen voor de Europese lidstaten over onder andere werkgelegenheid en armoedebestrijding voor 2030. Mijn rapport – in december aangenomen door het Parlement – legde hiervoor de basis.

Net zoals je doelen stelt om klimaatneutraliteit te halen in 2050, moet je ook doelen durven stellen om Europa socialer te maken. Ik juich dan ook de Commissie toe die werk wil maken van meer werkgelegenheid en armoedebestrijding. Belangrijk dat deze doelen bindend worden en we ze omzetten in wetsvoorstellen voor goed werk, hogere minimumlonen, een eerlijke start voor kinderen en een veilige werkplek.

Concrete maatregelen

Een overzichtelijk tijdspad tot aan 2030, duidelijke doelen, een reeks concrete maatregelen en goede monitoring van de doelen. Eurocommissaris Schmit nam in december in het Parlement mijn rapport in ontvangst en ik ben blij dat hij nu de handschoen oppakt. Tijdens de vorige crisis was het credo om de lonen te verlagen en de verzorgingsstaat te verschralen. Nu zien we gelukkig een trendbreuk in Europa, met het streven om eerlijk uit deze crisis te komen.

Het voorstel voor Europese wetgeving om platformwerkers beter te beschermen kan rekenen op mijn absolute steun. Ook het tegengaan van fraude door werkgevers met sociale zekerheidspremies met een Europees verzekeringsnummer en het opschonen van de uitzendsector staan op mijn verlanglijstje.

Sociale Top in Porto

Van mij mag er wel nog een flinke schep bovenop. Qua werkgelegenheid mogen we niet tevreden zijn met zomaar iedere nieuwe baan. Het moet om goed werk gaan, met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een verbod op nul-urencontracten. Voor gezond en veilig werk, is meer urgentie nodig. Dat je werk in 2030 nog steeds je gezondheid schaadt of je het zelfs met je leven moet bekopen, daar kan ik met mijn verstand niet bij.

In mei aanstaande vindt de Europese Sociale Top plaats in Porto. Het moment om tot een conclusie te komen waar ook de lidstaten zich aan committeren. De regeringsleiders van Europa moeten met de billen bloot. Als we vooruitgang voor iedereen willen garanderen, moeten ook zij hun handtekening onder bindende sociale doelen zetten. Wij hebben geven de voorzet en de Europese Commissie legt de bal op maat voor het doel. De regeringsleiders van Europa hebben nu twee keuzes: voorlangs laten gaan, of keihard het net in koppen.