Europese Rekenkamer hekelt subsidies fossiele brandstoffen

Europese Rekenkamer hekelt subsidies fossiele brandstoffen

De Europese Rekenkamer publiceerde gisteren een rapport over Europese belasting en subsidies op fossiele brandstoffen. In het rapport hekelt de Rekenkamer de niet-verminderde subsidies op fossiele brandstoffen in Europese lidstaten, waaronder Nederland.

De Europese Unie mist haar zelfgestelde doelen herhaaldelijk. Terwijl de EU in 2009 beloofde om nog voor 2020 alle subsidies op fossiele brandstoffen op te heffen, waren er in 2019 nog subsidies ter waarde van €56 miljard, vaak in de vorm van belastingvoordelen.

Ondanks de belofte van een Europese Green Deal, zitten er nog veel fossiele lijken in de kast. Miljardensubsidies vertragen onze transitie en vervuilen onze planeet. Het is dweilen met de kraan open.

Onder het gemiddelde

Tegenover subsidies voor fossiele brandstoffen staan subsidies voor hernieuwbare vormen van energie. In 2019 bedroeg deze  €78 miljard in heel Europa. Echter, Nederland loopt hierin achterop. Terwijl Nederland het op-één-na slechtst presteert in de overstap naar duurzame energieproductie, is de subsidie hiervoor ver onder het Europese gemiddelde.

Ondanks de belofte van een Europese Green Deal, zitten er nog veel fossiele lijken in de kast.

Nederland hobbelt achteraan. Nederland loopt ver achter op de hernieuwbare energiedoelen en heeft ook nog eens een van de laagste subsidies op hernieuwbare energie in de EU. We moeten onze energietransitie een boost geven. Slimme subsidies kunnen hierbij helpen. In plaats van dat het kabinet voor €5 miljard een nieuwe kerncentrale gaat subsidiëren – waarvan de vraag is of die er überhaupt ooit komt – kan het beter veel meer subsidies steken in klaarliggende technologieën, zoals zonnepanelen.

Vorig jaar was de Nederlandse subsidiepot voor zonnepanelen al binnen een half jaar op. Hierdoor liepen veel projecten vertraging op.