Europese waterstofstrategie: Nederland dreigt de boot te missen

Europese waterstofstrategie: Nederland dreigt de boot te missen

De Europese Commissie presenteerde vandaag haar langverwachte waterstofstrategie. Deze strategie geeft aan welke investeringen nodig zijn voor het op gang brengen van onze waterstofeconomie. De Commissie erkent dat groene waterstof (waterstof geproduceerd met groene stroom) een essentiële rol zal spelen in de transitie naar klimaatneutraliteit.

Ik vind het positief dat de Commissie de juiste voorwaarden schept voor het opzetten van een succesvolle Europese waterstofeconomie. Wel heb ik kritiek op het optimisme van de Europese Commissie wat betreft blauwe waterstof.

Nederland wordt steeds genoemd als hét land om de leiding te nemen in een toekomstige waterstofeconomie.

Deze blauwe waterstof, die wordt gecreëerd uit fossiele brandstoffen waarbij de CO2 wordt opgevangen, kan inderdaad helpen bij het creëren van een markt voor waterstof. Maar we moeten goed oppassen dat we geen markt voor blauwe waterstof creëren die we later niet kunnen bedienen met groene waterstof, dat zou nog steeds een afhankelijkheid betekenen van fossiele brandstoffen, en daar moeten we juist vanaf. Ook is de technologie om CO2 op te vangen veel te duur en staat die nog in de kinderschoenen.

Nederland wordt steeds genoemd als hét land om de leiding te nemen in een toekomstige waterstofeconomie. Nu is Nederland de gasrotonde van Europa, maar met oog op klimaatneutraliteit kan Nederland dé groene waterstofrotonde van Europa worden.

Nu is Nederland de gasrotonde van Europa, maar met oog op klimaatneutraliteit kan Nederland dé groene waterstofrotonde van Europa worden.

Nederland heeft veel potentieel wat betreft groene waterstof. We hebben al een deel van de infrastructuur, en ook voor hernieuwbare energie is er een grote capaciteit voor wind op zee. De 35 miljoen per jaar die minister Wiebes vrijmaakt is echt niet genoeg. Als we de huidige Nederlandse industrie (en alle banen die hier aan verbonden zijn) in stand willen houden moeten we zorgen dat onze industrie kan overschakelen naar groene waterstof, en daarvoor hebben we de nodige investeringen van de overheid nodig. Op dit moment dreigt Nederland de boot te missen.