22 april 2015

Eurotop: Laat vluchtelingen niet stikken

Door Kati Piri

“Willen we het drama op de Middellandse Zee keren, dan moeten de Europese regeringsleiders morgen beslissen tot een echt doortastende aanpak. Het tien-punten-plan dat voorligt is slechts een deel van het antwoord,” aldus Kati Piri, PvdA-woordvoerder in het Europees Parlement.

De conflicten in landen als Syrië en Irak, de grove schendingen van mensenrechten door brute dictators en schrijnende armoede in grote delen van Afrika zorgen ervoor, dat mensen hun thuis verlaten op zoek naar bescherming en een toekomst.

“Omdat er geen veilige en legale routes zijn voor vluchtelingen en migranten om Europa te bereiken, zien velen op dit moment geen andere keus dan hun eigen leven en dat van hun kinderen in handen te leggen van criminele bendes, die, gebruikmakend van hun wanhoop, hen in ruil voor veel geld op drijvende doodskisten de zee opjagen. Met alle gevolgen van dien”, zegt Piri.

“Mensensmokkelaars moeten keihard worden aangepakt. Door betere samenwerking met transitlanden om deze criminele netwerken op te rollen en door ze te berechten voor hun misdaden. Maar tegelijkertijd moeten er andere manieren worden gecreëerd voor deze groep mensen om Europa te bereiken en hier asiel aan te vragen. De plannen die nu voorliggen zijn in feite alleen gericht op het tegenhouden van vluchtelingen,” aldus Kati Piri.

“Niet het nog beter bewaken van onze grenzen, maar het bieden van bescherming voor deze wanhopige bootvluchtelingen. Dat moet voorop staan bij de aanpak van deze tragedie. Dat vergt voldoende inzet van geld en middelen om mensen in nood te redden van verdrinking. En om tevens in de regio te zorgen voor goede, menswaardige opvang,” aldus Kati Piri.

De huidige EU grensbewakingsmissie Triton heeft niet kunnen voorkomen dat er alleen al in 2015 vele honderden migranten op de Middellandse Zee zijn verdronken.

“De EU kon dit van tevoren zien aankomen. Het mandaat van de missie was niet om levens te redden, maar bleef beperkt tot het patrouilleren bij de Italiaanse kust terwijl de rampen zich op volle zee voltrekken. De Europese regeringsleiders moeten morgen het lef hebben om een effectieve reddingsoperatie op te tuigen. Dat betekent een duidelijk mandaat, voldoende middelen en een brede reikwijdte.”

Naast deze urgente stappen moet uiteraard ook alle energie worden gestoken in het wegnemen van de oorzaken van deze mensenstroom: het stabiliseren van conflictgebieden en het bestrijden van armoede; de bronnen van de ellende. Snoeien op ontwikkelingssamenwerking is daarom kortzichtig en contra-produktief.

“Het fort Europa nog hoger optrekken zorgt er alleen voor dat het menselijk leed voor ons minder zichtbaar wordt. Maar de mensen die zijn gevlucht omdat ze voor hun leven moesten vrezen, raken zo van kwaad tot erger”.

“Laat de Europese regeringsleiders morgen bewijzen dat ze bereid zijn te werken aan echte oplossingen, en niet slechts halve maatregelen nemen uit vrees voor de populisten,” aldus PvdA-er Kati Piri.

 

Voor nadere informatie:

Paul Sneijder, persvoorlichter PvdA-Eurodelegatie, +32 475 386 675