Fatsoenlijke werkroosters en veilige parkeerplaatsen voor chauffeurs

Fatsoenlijke werkroosters en veilige parkeerplaatsen voor chauffeurs

Na een hele nacht onderhandelen hebben onderhandelaars van het Europees Parlement een akkoord bereikt met de EU-ministers over de rij- en rusttijden van bus- en vrachtwagenchauffeurs.

We hebben een mooi resultaat bereikt, chauffeurs kunnen rekenen op een normale weekendrust, op fatsoenlijke werkroosters en op veilige parkeerplekken. Namens de sociaaldemocraten heb ik de hele nacht onderhandeld.

Ik ben tevreden dat ik de druk van regeringszijde heb weten te weerstaan en een uitholling van de rij- en rusttijdroosters voor chauffeurs heeft voorkomen. Chauffeurs mogen in principe niet langer dan twee weken aan één stuk rijden voordat ze van een normaal rustweekend kunnen genieten. En die rust moeten ze thuis of in een behoorlijk hotel kunnen doorbrengen. Tijden achtereen in de cabine van een vrachtwagen slapen wordt verboden.

Wat mij met name aan het hart gaat is de aanwezigheid van voldoende veilige parkeerplekken. Dat heeft een buitengewoon resultaat gekregen. De EU stelt geld beschikbaar voor de aanleg van voldoende parkeerplekken die aan strenge eisen moeten voldoen.

Verder is er nog een flinke maas in de huidige wet gedicht, doordat lichtere vrachtwagens ook uitgerust moeten worden met een slimme tachograaf. De slimme tachograaf zorgt voor betere controles op de weg. Zo kunnen bedrijven niet langer de regels ontduiken door grotere vrachtwagens te vervangen door lichtere zonder tachograaf. Een ander behaald resultaat is dat brievenbusfirma’s aangepakt kunnen gaan worden.

Het akkoord wordt begin volgend jaar in stemming gebracht in het voltallige Europees Parlement.