Door Kati Piri op 14 oktober 2014

Focus op de vluchteling

Vandaag heeft de subcommissie voor mensenrechten van het Europees Parlement een hoorzitting georganiseerd over de mensenrechtensituatie in Syrië, Irak en de buurlanden. In dit vierde jaar van het conflict zijn er miljoenen vluchtelingen, miljoenen binnenlands ontheemden, van wie meer dan de helft kinderen.

Dat betekent dat we de focus op de vluchtelingen moeten houden. De ngo’s ter plaatse melden dat de situatie verslechtert. Niet alleen hebben meer dan 10 miljoen mensen dringend behoefte aan humanitaire hulp, maar ook de sociaal-economische druk op de buurlanden neemt toe. In Libanon bijvoorbeeld, is 1 op de 5 mensen een vluchteling. Van alle vluchtelingen verblijft slechts twintig procent in vluchtelingenkampen. De rest leeft in de ontvangende samenlevingen, waar steeds meer spanningen en botsingen ​​ontstaan tussen de lokale bevolking en de vluchtelingen.

De financiering van de opvang wordt steeds problematischer, omdat er momenteel gelijktijdig diverse humanitaire crises plaatsvinden en donateurs overweldigd raken. Maar we moeten blijven aandringen, en nieuwe manieren vinden om gastlanden te ondersteunen. Ja, hervestiging is een manier, maar we moeten ook realistisch zijn en beseffen dat veel van de vluchtelingen in de ontvangende landen zullen blijven voor een zeer lange, zo niet onbepaalde tijd. Omdat er in die samenlevingen al problemen zijn tussen de lokale bevolking en de vluchtelingen, moeten we manieren vinden om de gastlanden te helpen bij de integratie van de vluchtelingen.

We moeten onze steun verbreden van uitsluitend gericht op ‘life-saving’ tot zaken als onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting. Hiervoor moeten we de ontvangende samenlevingen ondersteunen. Niet straks, maar nu.

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri