G7 schaart zich achter een wereldwijd minimum belastingtarief

G7 schaart zich achter een wereldwijd minimum belastingtarief

De G7 zette dit weekend een grote stap richting een eerlijkere economie. De groep van grote vooraanstaande economieën schaart zich achter de plannen voor een wereldwijd minimum effectief belastingtarief van ten minste 15%. Het moment dat bedrijven eerlijk bijdragen aan de samenleving komt zo steeds dichterbij.

We gaan de bepalende fase in. Met internationale afspraken kunnen overheden zich bevrijden uit het keurslijf van de race naar de bodem en een vuist maken tegen belastingontwijking door multinationals. Door zich duidelijk uit te spreken voor een minimumbelasting van ten minste 15%, heeft de G7 een sterk signaal gegeven: de tijd waarin multinationals konden profiteren zonder bij te dragen, is voorbij. Naast een minimumtarief werd ook besloten over een herverdeling van de belastingafdracht van ’s werelds grootste bedrijven.

Dynamiek doorbreken

Na druk vanuit de VS, waar Biden zijn herstelplan wil financieren met hogere belastingen op bedrijven, zetten de ministers van Financiën van de G7 hun handtekening onder een voorstel tot vergaande hervormingen. Dit zullen regeringsleiders verder bespreken op de G20-top op 9 en 10 juli. Op dit forum – dat het initiatief nam voor de hervormingen – sluiten ook China en India aan.

Het moment dat bedrijven eerlijk bijdragen aan de samenleving komt steeds dichterbij

Het wordt de komende maand spannend of ook deze landen zich in het akkoord kunnen vinden. Hun toetreding zou geweldig zijn, maar is niet essentieel. Met een brede coalitie van landen die een minimumtarief invoeren en dat toepassen voor activiteiten wereldwijd, doorbreken we de dynamiek van constant-dalende belastingtarieven.

Twee pijlers

Op initiatief van de G20 gaf de OESO club van rijke industrielanden in januari 2019 het startschot voor het hernieuwen van het internationale belastingstelsel op basis van twee pijlers. Pijler 1 staat landen toe belasting te heffen op een deel van de winsten van bedrijven die niet in hun land zijn gevestigd, maar daar wel zakendoen.

Door winsten te verplaatsten naar landen waar ze amper of niet worden belast, verliezen overheden meer dan €200 miljard per jaar

Pijler 2 gaat over een wereldwijd effectief minimum belastingtarief. Met dit tarief kan het thuisland van dit bedrijf het verschil alsnog heffen, als een bedrijf op buitenlandse activiteiten minder belasting betaalt dan het afgesproken minimumtarief.

€200 miljard per jaar

Onder het inclusieve raamwerk van de OESO onderhandelen 139 landen over deze plannen. Met het aantreden van Biden kwam de discussie in een stroomversnelling. De G20-landen zetten een deadline voor een overeenkomst midden 2021. Een deal op internationaal niveau is hard nodig. Door winsten te verplaatsten naar landen waar ze amper of niet worden belast, verliezen overheden meer dan €200 miljard per jaar.

Ook zorgt de strijd tussen landen om bedrijven binnen te halen voor een constant dalend belastingtarief. Het IMF berekende dat in de EU de gemiddelde vennootschapsbelasting daalde van zo’n 35% in 1995 tot 21% vandaag.