Geef bij internationale crises het Europees Geneesmiddelenbureau meer slagkracht

Geef bij internationale crises het Europees Geneesmiddelenbureau meer slagkracht

Vandaag stemt het Europees Parlement over een wetsvoorstel om de taken van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) uit te breiden. Een belangrijke stap richting het creëren van een Europese gezondheidsunie. Deze coronacrisis toont dat we meer moeten samenwerken op het gebied van gezondheid. Europa moet beter in staat zijn haar bevolking te beschermen en grensoverschrijdende gezondheidscrises aan te pakken.

De afgelopen maanden coördineerden de EMA en de Europese Commissie de aanpak van de coronapandemie. Ze zetten werkwijzen op die nu in een wetsvoorstel zijn vastgelegd. Het zorgsysteem blijft onder de verantwoordelijkheid vallen van elk land individueel. Het voorstel waar we vandaag over stemmen, is gericht op meer Europese coördinatie bij internationale crises.

Denk aan het voorkomen van tekorten aan essentiële geneesmiddelen, advisering over geneesmiddelen die kunnen helpen de crisis te bestrijden en coördinatie van onderzoeken om vaccins te controleren. Een grensoverschrijdende crisis als deze kan je niet als land alleen de baas. Samen staan we sterker in onze schoenen.

Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Ik wil graag dat agenda’s, notulen, interne werkingsregels en aanbevelingen van de stuurgroepen openbaar zijn. We moeten zeker tijdens crises de bevolking zo goed mogelijk blijven informeren en zoveel mogelijk informatie openbaar maken.