Door Agnes Jongerius op 3 juni 2015

Geen EU-VS-vrijhandelsverdrag met private arbiters (ISDS)

PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius wil er alles aan doen om te voorkomen, dat het vrijhandelsverdrag van de EU met de VS (TTIP) straks een vrijbrief wordt voor multinationals. Dat gevaar dreigt als een rechtse meerderheid van christendemocraten, liberalen en conservatieven toch akkoord gaat met een geschillenregeling met private arbiters, bekend als ISDS.

Voor de PvdA-Eurodelegatie ligt de zaak glashelder: als ‘ISDS’ een plaats krijgt in het verdrag stemt de PvdA tégen TTIP.

Agnes Jongerius: ‘Na de stemming in de handelscommissie van het Europees Parlement is onduidelijkheid blijven bestaan over de inzet van de EU rond de investeerdersarbitrage. Dat signaal aan EU-onderhandelaar, Eurocommissaris Malmström, moet heel duidelijk zijn: er is geen toekomst voor een verdrag met private ISDS tribunalen.’

Het gaat hier om de vraag hoe om te gaan met klachten van bedrijven, die zich na inwerkingtreding van TTIP tekort gedaan voelen door de overheid. Volgens het ISDS-systeem kunnen private arbiters, doorgaans nauw verbonden aan het bedrijfsleven, hierover in het geheim beslissen. De sociaaldemocraten willen, dat dit gewoon in alle openheid gebeurt bij bestaande publieke rechtbanken. Op die manier wordt de overheid beter beschermd tegen de vaak exorbitante claims van multinationals.

Volgende week stemt het Europees Parlement over de aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over TTIP. Zonder de steun van de sociaaldemocratische fractie hebben de christendemocraten en liberalen geen meerderheid.

Agnes Jongerius heeft daarom het initiatief genomen om een amendement in te dienen, dat ISDS uitsluit van een mogelijk akkoord met de Amerikanen. Het initiatief kan nu al rekenen op de steun van een groeiend aantal Europarlementariërs, ook uit andere EU-landen en andere politieke groeperingen.

‘De rapporteur van het EP over TTIP, Bernd Lange van de Duitse sociaaldemocraten, heeft op veel punten goed werk geleverd. Zo eist het Europees Parlement dat er een juridisch afdwingbare sociale clausule komt in de verdragstekst, die de ILO fundamentele werknemersrechten waarborgt’, zegt Agnes Jongerius, ‘deze belangrijke overwinningen zijn echter niets waard als we daarmee ook ISDS voor de kiezen krijgen. Voor mij is het onacceptabel dat dit megaverdrag het internationale bedrijfsleven boven de macht van de democratische rechtsstaat verheft.’

 

Discussieer mee over TTIP op onze bijeenkomst op vrijdag 12 juni. Lees hier voor meer informatie.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius