Geen Europees geld naar anti-LGBTI propaganda

Geen Europees geld naar anti-LGBTI propaganda

De Europese Unie moet de rechten van alle burgers beschermen. Ik ben dan ook erg bezorgd over de recente LGBTI-vrije-zones in Polen.

Daarom mijn uitdrukkelijke vraag aan de Europese Rekenkamer: onderzoek of lidstaten Europese fondsen gebruiken voor discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Fijn dat mijn actie veel en brede politieke steun krijgt van collega’s. Nu afwachten wat het antwoord is van de Europese Rekenkamer.

Lees hier de volledige brief