7 juli 2015

Geen ISDS in TTIP

Speech van Agnes Jongerius in de plenaire vergadering van het Europees Parlement vandaag, 7 juli 2015, over TTIP, het vrijhandelsverdrag waarover EU en VS nu onderhandelen. Zie hier de video.

 

“TTIP is veel meer dan een handelsverdrag, het is de creatie van een interne markt tussen de EU en de VS.

Eén grote markt levert serieuze risico´s op voor werknemers en ons sociale stelsel.

Binnen de EU worstelen we nog met tal van problemen op sociaal gebied.

Dus moeten we waakzaam zijn voor een nieuw marktavontuur met een supermacht als de VS.

Een onderhandelingsresultaat kan alleen op onze steun rekenen als:

 ·        De basis sociale- en werknemersrechten ook in de VS erkend worden

·        Duidelijk is of TTIP ons banen oplevert en er een sociaal plan komt voor getroffen werknemers

·        Onze Europese normen qua consumentenbescherming en milieu niet ondermijnd worden

·        Publieke diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg uitgesloten worden van het verdrag

·        En er geen private ISDS tribunalen komen waar investeerders landen aan kunnen klagen

 We moeten duidelijk zijn: geen ISDS in TTIP.

 Investeerders kunnen net als iedereen een beroep doen op de nationale publieke rechtspraak.

Het internationale bedrijfsleven heeft geen eigen rechtssysteem nodig, buiten de democratische rechtsstaat om.

Zo voorkomen we tegelijk dat door middel van claims invloed wordt uitgeoefend op staten en regels die we democratisch vaststellen.

Een resolutie die niet heel duidelijk is en zegt: ´we hebben ISDS niet nodig en we willen het niet´, kan niet op mijn steun rekenen.”