8 juli 2015

Geen zorgen over vakantiefoto’s

De PvdA-eurodelegatie verzet zich tegen ieder voorstel dat de zogeheten ‘panoramavrijheid’ zal inperken. Dat is de vrijheid om foto’s te publiceren van architectonische gebouwen en kunstwerken die zich in de openbare ruimte bevinden, ook als dit met een commercieel oogmerk gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld een selfie zijn voor de Nachtwacht van Rembrandt, dat je vervolgens op facebook zet.

Dat moet gewoon kunnen. Sterker nog, de PvdA wil de panoramavrijheid graag uitbreiden. In Nederland is dit recht goed gewaarborgd, maar er bestaan in heel Europa nog veel uitzonderingen en beperkingen. Dat is in tijden van digitale verspreiding van foto’s onwerkbaar. Bij een toekomstige herziening van de Europese auteursrechtenwet zal de PvdA dan ook aandringen op het schrappen van deze regels.

Gelukkig komt er hoe dan ook geen vakantiefoto-politie. Dat komt omdat het Europees Parlement deze week stemt over een rapport over deze kwestie. Ook al stemt het parlement in dat rapport vóór inperking van de panoramavrijheid, dan zal de Europese Commissie eerst met nieuwe voorstellen moeten komen, die vervolgens door de lidstaten en het parlement goedgekeurd moeten worden. Die steun lijkt er op dit moment in de verste verte niet te zijn. Dus maakt u zich vooral geen zorgen bij het nemen van vakantiekiekjes.