Zorg voor goede doorstroming van goederen op Europese Markt

Door Vera Tax op 17 februari 2021

Tijdens de coronacrisis sloten meerdere Europese landen hun grenzen. Tot op vandaag leidt dat tot ernstige verstoringen van de goederenstroom op de Europese markt. Vrachtwagens gevuld met essentiële producten lopen nu grote vertragingen op.

Dat wil ik zo snel mogelijk oplossen en daarom leg ik dit probleem voor aan de Europese Commissie. Deze lange files zorgen er namelijk voor dat essentiële goederen, zoals bevoorrading van de supermarkten en medicijnen voor ziekenhuizen niet op tijd geleverd worden.

Lange files zorgen ervoor dat essentiële goederen, zoals bevoorrading van de supermarkten en medicijnen voor ziekenhuizen niet op tijd geleverd worden.

De Europese Commissie besloot tot het invoeren van zogenaamde Green Lanes om ervoor te zorgen dat de grensovergangen open zijn voor alle vrachtvoertuigen, waarbij eventuele controles of gezondheidschecks niet meer dan 15 minuten mogen duren. De lidstaten hebben toegezegd deze Green Lanes in te voeren.

Nu eisen recent verschillende Europese landen echter van vrachtwagenchauffeurs dat zij negatieve COVID19-tests, waaronder PCR-tests, voorleggen om hun land binnen te komen, wanneer zij uit een hoog risicogebied komen. Deze besluiten leiden tot enorme files aan de grensovergangen, met name bij de Brennerpas.

Het is absurd dat vrachtwagenchauffeurs aan Europese grenzen een negatieve coronatest moeten voorleggen terwijl ze dagenlang alleen in hun cabine zitten.

Het is absurd dat vrachtwagenchauffeurs aan Europese grenzen een negatieve coronatest moeten voorleggen terwijl ze dagenlang alleen in hun cabine zitten. Ik roep de Commissie dan ook op om deze precaire situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Mijn vragen aan de Europese Commissie:

  • Wat doet de Commissie om belemmeringen van het vrije verkeer van goederen te voorkomen?
  • Zal de Commissie ervoor zorgen dat de Green Lanes op Europees niveau fatsoenlijk worden uitgevoerd?
  • Zullen maatregelen zoals de COVID-testvereisten voor beroepschauffeurs gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van producten op de Europese markt?
Vera Tax

Vera Tax

Vera Tax is sinds juli 2019 lid van het Europees Parlement. Hiervoor was ze onder andere actief als raadslid en wethouder in de gemeente Venlo. Ze houdt zich als Europarlementariër namens de PvdA bezig met de onderwerpen transport en regionale ontwikkeling. Vanuit een diepgeworteld rechtvaardigheidsgevoel zet ze zich vol in voor Europa. Juíst voor de

Meer over Vera Tax