Groene obligaties bieden ‘kans op goudstandaard waar de hele wereld naar kijkt’

Groene obligaties bieden ‘kans op goudstandaard waar de hele wereld naar kijkt’

Gisteren publiceerde ik mijn voorstellen voor een Europese standaard voor groene obligaties. Bedrijven en overheden wereldwijd kunnen deze standaard gebruiken om tegen een gunstiger tarief geld te lenen voor duurzame investeringen. Dit Europees wetsvoorstel biedt een nieuwe goudstandaard voor groene obligaties en de hele wereld kijkt mee.

Dit is de nieuwe goudstandaard voor de markt van groene obligaties. Met deze wet bevestigt Europa haar rol als marktleider op het gebied van duurzaam beleggen. Nu al is de helft van de groene obligaties Europees. Dat wordt met deze standaard alleen maar meer. De wereld kijkt naar Europa om richting te geven aan de transitie naar een duurzame economie.

Greenwashing

Om misbruik met marktstandaarden te voorkomen, stelt de wet strikte eisen aan projecten waarin geïnvesteerd mag worden. Landen als Saoedi-Arabië en Belarus maken graag gebruik van de huidige zwakke standaarden om hun milieu- en mensenrechtenschendingen te verdoezelen.

Met deze wet bevestigt Europa haar rol als marktleider op het gebied van duurzaam beleggen.

In totaal gaat zo’n 15% van alle groene obligaties gepaard met valse beloftes en ‘greenwashing’. Dit is fataal voor het vertrouwen in de markt. Het is essentieel dat de opbrengsten van deze leningen alleen naar economische activiteiten gaan die groen zijn volgens de Europese taxonomie – de voorwaarden waaraan een investering moet voldoen om als groen bestempeld te worden.

Ik wil ook dat sociale doelen zwaar gaan meewegen. Je kan niet groen zijn als je mensenrechten schendt, of bijvoorbeeld je werknemers geen vast contract aanbiedt.

Vier voorstellen

We doen een aantal concrete voorstellen om het vertrouwen in groene leningen te herstellen, en we beginnen met een écht groene standaard. Gas en nucleaire energie mogen niet worden gefinancierd via Europese groene obligaties. Die passen niet in een duurzame economie, en zal groene investeerders juist doen afschrikken.

Ook zal ieder bedrijf dat een Europese groene obligatie uitgeeft, een transitieplan moeten opstellen om klimaatneutraal te worden voor 2050. Alleen zo weten investeerders zeker dat ze geld stoppen in bedrijven waarvoor de transitie menens is.

Verschillende duurzame obligaties moeten ook met elkaar te vergelijken zijn, zodat investeerders een goed geïnformeerde beslissing kunnen maken. Daarom stellen we transparantie- en verificatie-eisen aan alle duurzame obligaties, ook als ze niet aan de Europese standaard voldoen.

Gas en nucleaire energie kunnen niet worden gefinancierd via Europese groene obligaties

Uiteindelijk hebben we ook een grote markt nodig voor Europese groene obligaties, zodat ze makkelijk kunnen worden verhandeld. Hierin bestaat een belangrijke rol voor Europese instellingen. Groene obligaties die zij uitgeven – bijvoorbeeld in de context van het EU herstelfonds – moeten aan deze standaard voldoen.

En als laatste is er strikt toezicht nodig op de markt. Met externe toetsingsinstanties die echt onafhankelijk zijn.

Veel potentieel

Duurzame obligaties zijn dé groeimarkt van het moment. Tussen 2016 en 2020 groeide de markt van € 88 miljard naar bijna € 530 miljard. Een groei van bijna 60% per jaar. En dat is hard nodig. Volgens de Commissie heeft Europa € 480 miljard per jaar in extra investeringen nodig om de transitie naar een duurzame economie te maken.

Uitgevers van duurzame obligaties krijgen zo’n twintig basispunten korting op hun rente. Dat maakt het voor bedrijven en overheden een interessant product. De Europese Commissie deed deze zomer een voorstel voor een groene obligatiestandaard, waarna ik deze kritisch tegen het licht heb gehouden, met bovenstaande voorstellen tot gevolg. In de eerste helft van volgend jaar zal ik namens het parlement met de EU-lidstaten onderhandelen over de definitieve wetstekst.

Ik zal me de komende maanden hard inzetten om andere Europarlementariërs te overtuigen van een duurzame standaard.