24 november 2016

Grote meerderheid EP voor bevriezing onderhandelingen met Turkije

Het Europees Parlement heeft in grote meerderheid besloten op te roepen tot een bevriezing van de onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de EU.

Die onderhandelingen zijn ongeloofwaardig geworden nu onder president Erdogan Turkije steeds verder afglijdt als het gaat om respect voor rechtsstaat, democratie, mensenrechten en persvrijheid. Als het land kiest voor herinvoering van de doodsstraf is zelfs ieder overleg over EU-lidmaatschap van de baan.

Kati Piri (PvdA), rapporteur van het Europees Parlement over Turkije, is initiatiefnemer van het debat deze week. ‘Turkije slaat zelf de deur dicht. De afgelopen drie jaar zien we Turkije steeds verder afzakken. De laatste weken is het voor iedereen duidelijk, dat de noodtoestand na de mislukte coup is misbruikt om tien van mijn collega’s in het Turks parlement achter slot en grendel te zetten, honderden journalisten monddood te maken, burgemeesters uit hun functie te ontheffen en tienduizenden burgers te ontslaan of te arresteren’, aldus Piri.

‘Ik vind het oprecht jammer dat het zover is gekomen. Jammer, omdat ik als rapporteur van het Europees Parlement over Turkije juist altijd de dialoog heb gezocht. Ik kan me voorstellen dat sommigen van mijn Turkse vrienden zich in de steek gelaten zullen voelen. Maar de ontwikkelingen in Turkije laten het Europees Parlement op dit moment geen andere keus. Niemand is ermee gediend wanneer de EU haar eigen waarden en principes niet serieus neemt. We zullen ondanks de bevriezing van de onderhandelingen wel in dialoog blijven met Turkije, in de hoop dat er snel weer betere tijden aanbreken’, vult Piri aan.

Ondanks het bevriezen van de onderhandelingen moet de (financiële) steun van de EU aan organisaties die zich bezighouden met de mensenrechten in Turkije gewoon doorgaan. Het parlement vraagt aan de Europese Commissie te bezien of deze ondersteuning verder kan worden uitgebreid.

Het besluit over een tijdelijke bevriezing van de onderhandelingen is aan Europese regeringsleiders op hun Eurotop midden december. Het Europees Parlement doet een dringend beroep op de regeringsleiders zijn oproep te volgen.

(persbericht 24 november 2016)