Door Agnes Jongerius op 1 oktober 2014

Grote opdracht voor Marianne Thyssen

Beoogd Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken Marianne Thyssen bewijst kennis van zaken te hebben. De vraag is echter of Thyssen ambitieus genoeg is.

Tijdens de hearings sprak Thyssen voornamelijk over de toepassing van reeds bestaande wetgeving. Ze leek weinig ambitieus om de sociale dimensie echt te willen versterken. Concreet sprak ze vooral over meer banen, en sterkere sociale ‘indicatoren’. Wel bevestigde Thyssen terecht het belang van ‘gelijk loon voor gelijk werk’.

Commissie voorzitter Juncker heeft bij zijn aantreden echter helder gesteld dat er voor sociale dumping geen plek is in de EU. Thyssen moet duidelijk laten zien dat het waarborgen van kwalitatief goed werk voor een eerlijk loon op de eerste plek komt in Europa. Mede dankzij Lodewijk Asscher is hiertoe al een belangrijke stap gezet afgelopen mei. Nu is het aan Thyssen om ruimte te nemen en met concrete voorstellen te komen om de uitwassen van de interne markt te bestrijden.

De PvdA in het Europees Parlement zal er streng op toezien dat de aanpak van sociale dumping niet op de lange baan wordt geschoven. Misstanden zullen we blijven aankaarten en we zullen de Eurocommissaris blijven herinneren aan haar grote verantwoordelijkheid op dit gebied.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius