Grote overwinning voor hogere minimumlonen in heel Europa

Grote overwinning voor hogere minimumlonen in heel Europa

Het aangenomen wetsvoorstel is een grote overwinning voor hogere minimumlonen in Nederland en Europa.

Zojuist werd het Europese voorstel voor eerlijke minimumlonen aangenomen in de commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement. Het lukte na maar liefst 45 rondes onderhandelingen met de andere politieke groepen, om een ruime meerderheid achter mijn plannen te krijgen.

Ik ben zo enorm blij voor al die mensen die op of net boven het minimumloon werken. Met deze wetgeving trekken we minimumlonen omhoog in Nederland en in heel Europa.

Twee benen

Het wetsvoorstel voor de Europese richtlijn steunt op twee benen. Aan de ene kant zorgt het ervoor dat wettelijke minimumlonen toereikend zijn en zekerheid van bestaan garanderen. Daarbij moet de koopkracht van werknemers, via een fictieve boodschappenmand van essentiële goederen en diensten, voor het vaststellen van de hoogte van het minimumloon in ogenschouw worden genomen.

De andere kant van dit voorstel versterkt collectief onderhandelen. Als minder dan 80% van de werknemers bescherming krijgt van een cao, moeten de lidstaten een actieplan opstellen en uitvoeren, met concrete maatregelen, om de cao-dekking op te krikken. Daarnaast worden vakbondsrechten verankerd: lidstaten moeten optreden, ook preventief, als werknemers en vakbondsbestuurders onder druk worden gezet of bedreigd door een werkgever.

Meer mensen onder een cao, dat is de beste manier om armoede onder werkenden tegen te gaan.

Daarnaast moeten Europese lidstaten ook jaarlijks rapporteren over hun minimumlonen. Die moeten ze testen ten opzichte van de internationale norm van minimaal 50% van het gemiddelde brutoloon en 60% van het mediaan brutoloon, en deze – indien ontoereikend – in overleg met sociale partners aanpassen. Samen met nog 22 andere Europese landen zou Nederland die norm op dit moment niet halen.

Een bodem in de arbeidsmarkt

Het is de hoogste tijd dat de vakkenvullers, de medewerkers in de kraamzorg, de vorkheftruckchauffeurs in de logistiek, en al die andere werknemers die onmisbaar bleken tijdens de coronacrisis eindelijk een eerlijk loon gaan verdienen.

Het tij is gekeerd, we zorgen voor een bodem in de arbeidsmarkt in heel Europa. Niet langer wordt het verlagen van lonen, met een neerwaartse competitie tussen landen, als de oplossing gezien om uit de crisis te komen. De weg naar boven is juist ingeslagen. Met hogere lonen in heel Europa, en daardoor een gelijker speelveld, kan iedereen zeker zijn van een eerlijke toekomst.

Het Europees wetsvoorstel voor eerlijke minimumlonen stelt nadrukkelijk niet voor om één minimumloon voor heel Europa in te voeren. Ook wordt de hoogte van minimumlonen niet vanuit Brussel vastgelegd. Dit voorstelt geeft voorwaarden waar nationale minimumlonen aan moeten voldoen, en het verplicht lidstaten tot actie indien minimumlonen niet toereikend zijn.

Het tij is gekeerd, we zorgen voor een bodem in de arbeidsmarkt in heel Europa.

Het is nu wachten op de ministers van Sociale Zaken van alle Europese landen. Die moeten nog tot een onderling akkoord komen. De verwachting is dat dit begin december rond is. Daarna kan ik, samen met co-rapporteur Dennis Radtke van de Duitse Christendemocraten namens het Europees Parlement starten met de onderhandelingen met de Europese Raad, onder het Franse voorzitterschap. Zodra daar een resultaat wordt bereikt wordt, gaat het voorstel nog eenmaal naar het volledige Europees Parlement voor een finale stemming.

 

Conference on European Minimum Wages

Op dinsdag 16 november, vanaf 13:00 uur, vindt de Conference on European Minimum Wages plaats, georganiseerd door de PvdA, in samenwerking met de S&D en de PES. Key-note speakers zijn Nicolas Schmit (Eurocommissaris Werkgelegenheid) en Damon Silvers (Amerikaanse vakbond AFL-CIO). Hier worden alle ins en outs over het nut van minimumlonen, de impact op werknemers en op de economie in Europa besproken.

Aanmelden kan via deze link.