Harmonisatie van Europese reisregels: een gemiste kans

Harmonisatie van Europese reisregels: een gemiste kans

De impact van Covid-19 op ons reisgedrag is groot. Een bezoek aan je geliefde, familie en vrienden over de grens is door de wirwar aan maatregelen en kleurcodes praktisch onmogelijk geworden.

De toeristische sector ligt vrijwel stil. De emotionele en economische schade is enorm en zicht op verbetering is er niet. Waarom doet de EU niets aan het harmoniseren van maatregelen? Deze vraag hoor ik vaak sinds de uitbraak van Covid-19.

Al in juni dit jaar riep het Parlement via een resolutie op om gemeenschappelijke criteria en hygiënemaatregelen vast te stellen.

Vanuit het Europees Parlement hebben we het afgelopen half jaar de nodige druk gezet op de Commissie en de lidstaten om actie te ondernemen. Al in juni dit jaar riep het Parlement via een resolutie op om gemeenschappelijke criteria en hygiënemaatregelen vast te stellen. Ook pleitten we voor het inzetten van alle beschikbare financieringsinstrumenten om ervoor te zorgen dat de bevolking gratis kan worden getest. Zodra we op grote schaal kunnen testen hoeven lidstaten geen quarantaine meer te verplichten. Dit laatste maakt het reizen in de praktijk namelijk zo lastig.

Na wekenlange discussies hebben de ministers van Buitenlandse Zaken dinsdag eindelijk overeenstemming bereikt over harmonisatie van reisbeperkingen.

Deze oproep bleef niet onbeantwoord. Begin vorige maand kwam de Europese Commissie met een uitgebreid voorstel om de reisrestricties te harmoniseren. Hierin roept het lidstaten op om gemeenschappelijke kleurcodes, gemeenschappelijke criteria voor reisbeperkingen, een gemeenschappelijk kader voor maatregelen voor reizigers uit gebieden met een hoog risico en duidelijke informatieverstrekking in te voeren. Bovendien moet testen de voorkeur hebben boven quarantaine. Dit pakket zou duidelijkheid brengen voor de Europese reiziger en reissector, én leiden tot minder onnodige quarantaine. Vervolgens lag de bal bij de lidstaten.

Een stapje in de goede richting, maar bij lange na niet zo vergaand als het voorstel van de Commissie.

En daar wordt het lastig. Lidstaten zijn de baas over hun eigen grens- en gezondheidsbeleid. Deze thema’s liggen gevoelig; lidstaten zijn bang om hun autoriteit op deze twee gebieden uit handen te geven. Na wekenlange discussies hebben de ministers van Buitenlandse Zaken dinsdag eindelijk overeenstemming bereikt over harmonisatie van reisbeperkingen. Zij gebruiken voortaan dezelfde criteria bij de risicoanalyse en dezelfde kleurcodes; grijs, groen, oranje en rood. Een stapje in de goede richting, maar bij lange na niet zo vergaand als het voorstel van de Commissie.

Wat mij betreft een gemiste kans voor de gezamenlijke aanpak van de Covid-19-crisis in de Europese Unie. 

Vrij verkeer van personen is een basisrecht voor EU-burgers dat al sinds het begin van de uitbraak van Covid-19 onder druk staat. Door de starre houding van de lidstaten komt de EU te laat met een antwoord en blijft er nog veel onduidelijkheid bestaan. Wat mij betreft een gemiste kans voor de gezamenlijke aanpak van de Covid-19-crisis in de Europese Unie.