Door Kati Piri op 1 oktober 2014

Het uur van de waarheid voor Tibor Navracsics

Deze dagen vinden de zogenaamde “hearings” van beoogd Eurocommissarissen plaats. Vandaag is het de beurt aan de Hongaarse kandidaat-Commissaris Tibor Navracsics om gehoord te worden door de leden van het Europees Parlement. Hij is kandidaat om in de Europese Commissie verantwoordelijk te worden voor onderwijs, cultuur en burgerschap.

Maar voordat het zover is, zal hij door het EP stevig ondervraagd worden over zijn recente verleden als minister in de Fidesz-regering van Viktor Orbán, de premier van Hongarije. Vanzelfsprekend wordt van alle Commissarissen verwacht dat zij Europese waarden als democratie, fundamentele rechten, burgerlijke vrijheden en het belang van een functionerende rechtsstaat ondersteunen en uitdragen. Voor de PvdA is het van groot belang dat de gekozen Commissarissen zich vol inzetten voor deze waarden. De EU is namelijk niet alleen een interne markt, maar ook een ‘unie van waarden’, die minstens zo belangrijk is als de economische unie.

In Hongarije is Navracsics als minister van justitie verantwoordelijk geweest voor verschillende maatregelen die de democratische rechtsstaat juist ondermijnen. Er zijn tal van voorbeelden te noemen, onder andere het eenzijdig herschrijven van de grondwet, het ontslaan van een groot aantal rechters (die benoemd waren voordat Fidesz aan de macht kwam), en het onderdrukken van vrije media. Als vicepremier in Hongarije was hij medeverantwoordelijk voor onderwijs. Ook in die rol is er veel kritiek op hem, bijvoorbeeld door de verlaging van de leerplicht van achttien naar zestien jaar, en de bemoeienis van de overheid op het bestuur van universiteiten.

Het zal dus interessant worden om te zien hoe hij zich staande gaat houden in de hoorzitting. De sociaaldemocratische fractie, waar de PvdA deel van uitmaakt, zal van hem verlangen dat hij afstand doet van het ondemocratische beleid van Viktor Orbán. Daarnaast zal hij specifiek moeten toezeggen om zich te binden aan de eerder genoemde fundamentele waarden die gelden in de Europese Unie. Mocht hij deze hoorzitting politiek overleven, dan zal de PvdA de komende vijf jaar erop toezien dat hij de gemaakte afspraken zal nakomen. Daarom is extra van belang dat Frans Timmermans als vicevoorzitter van de Commissie verantwoordelijk wordt voor rechtsstatelijkheid. Zodoende kan hij een oogje in het zeil houden en Navracsics terugfluiten waar nodig.

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri