24 september 2015

Iedereen recht op veilige werkplek

“Betere regelgeving is niet hetzelfde als minder regels. Juist als het gaat om het beschermen van werknemers is het van groot belang dat er regels zijn. Bijvoorbeeld over  gevaarlijk stoffen op de werkvloer.” Dit zegt Agnes Jongerius aan de vooravond van haar bezoek aan het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid in Spanje.

Werkbezoek Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid Spanje
Op 24 en 25 september leidt de PvdA Europarlementariër een delegatie van het Europees Parlement aan het Europees Agentschap in Bilbao. Daarna gaat ze in gesprek met lokale bestuurders en vakbonden over de situatie op de arbeidsmarkt in Spanje en de vooruitzichten voor de Spaanse verkiezingen.

Het afgelopen jaar stond in Europa het thema ‘betere regelgeving’ centraal. De Europese Commissie heeft een lijst gepresenteerd met meer dan 20 wetten op het gebied van arbeidsomstandigheden. Deze moeten getoetst worden om te bepalen of ze niet tot onnodige regeldruk leiden voor het MKB.

Jongerius vindt ook dat onnodige regels vermeden moet worden. Maar regels om werknemers te beschermen vallen daar niet onder. Ook in kleine bedrijven komt het voor dat onder risicovolle omstandigheden gewerkt wordt. De werknemers in het MKB hebben net als andere werknemers recht op bescherming tegen deze risico’s.

“Betere regelgeving zou juist moeten betekenen dat je hetzelfde doel bereikt, maar op een makkelijker manier. Door bijvoorbeeld de regels duidelijker te formuleren, zodat de invoering en handhaving eenvoudiger is.”

Daarom zal Jongerius bij het Europees Agentschap bespreken wat de huidige situatie op de werkplekken in Europa is en wat de gevolgen zijn voor de bescherming van werknemers, als er minder regels zijn.