‘Ik verwacht dat we tijdens deze COP het handboek van Parijs afronden’

‘Ik verwacht dat we tijdens deze COP het handboek van Parijs afronden’

Zaterdag begint in Glasgow de 26e klimaatconferentie. Tweehonderd landen komen twee weken lang samen met als doel beleid te maken om het opwarmen van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Ik ben optimistisch, ik verwacht dat tijdens deze COP het handboek van Parijs wordt afgerond.

Tijdens de vorige top twee jaar terug in Madrid gingen we met een berg ambities, maar zonder concrete plannen. Inmiddels hebben we met de Green Deal een ambitieus klimaatplan en klimaatbeleid met de Fit-for-55-strategie. Geen enkele regio in de wereld is al zo ver. We beloven niet alleen klimaatneutraal te zijn in 2050, we weten ook hoe we dat doel bereiken.

Artikel 6

Belangrijk onderwerp tijdens de klimaattop wordt artikel 6 van het Parijsakkoord van 2015. Dat artikel bepaalt enerzijds dat landen andere landen kunnen vragen om hun te veel aan CO2-uitstoot te compenseren. Wanneer land A meer uitstoot dan afgesproken, en land B minder uitstoot dan afgesproken, dan kan land B die ‘overschot’ verkopen aan land A.

Anderzijds bepaalt artikel 6 hoe uitstootreductie precies geteld wordt. Stel dat een land ter compensatie van zijn uitstoot bomen plant in een ander land, dan bestaat er momenteel nog geen regeling om te bepalen wie van de twee landen die uitstootreductie mag tellen. Er wordt dus soms dubbel geteld en hier moet het artikel worden aangescherpt.

Nationale contributies

Het hete hangijzer worden de nationale contributies, de zogeheten NDC’s, ofwel de concrete doelen die landen vastleggen om de uitstoot van hun broeikasgassen terug te dringen. Sommige landen deden nog niet eens een belofte om tot CO2-reductie te komen, laat staan dat ze een beleid hebben om dat doel te verwezenlijken. Op dat punt moeten veel landen nog flink aan de bak de komende tijd.

Een positieve houding van de onderhandelaars is essentieel om de top te laten slagen en de gaten van het Parijsakkoord op te vullen

We wijzen vaak met beschuldigende vinger naar China, maar we moeten ons realiseren dat de industrie in China honderd jaar later op gang kwam dan die van ons. Desalniettemin beloofden zij al in 2060 klimaatneutraal te zijn.

Klimaatfinanciering

Ik hoop ook dat we stappen kunnen zetten op vlak van klimaatfinanciering, een ander belangrijk onderwerp op de agenda van de COP. Minder ontwikkelde landen ontvangen geld om hen te helpen met de groene transitie en om zich te kunnen beschermen tegen klimaatverandering. Er is 100 miljard nodig, een hoop geld.

Op alle sceptische geluiden over de klimaattop heb ik een duidelijk antwoord. Als politici zeggen dat het gaat mislukken, dan gaat het ook mislukken. Een positieve houding van de onderhandelaars is essentieel om de top te laten slagen en de gaten van het Parijsakkoord op te vullen. We hebben niet veel tijd mee. Het is al 2021. Met de Britten hebben we een diplomatiek zwaargewicht dat, net als toen in Parijs, deze klus kan klaren.