12 november 2015

In Europa stemmen vanaf 16 en op zondag

De PvdA in Europees Parlement wil dat iedereen vanaf 16 jaar moet kunnen stemmen bij de Europese verkiezingen. Ook zouden die verkiezingen – net als in de meeste andere EU-landen – beter gewoon op zondag worden gehouden.

“Het is goed om jongeren meer bij de democratie te betrekken. Zeker ook als het gaat om Europa. Het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd is daarbij een middel. Het kan ook zo het debat over Europa al op de middelbare school aanwakkeren. Onderzoeken hebben laten zien dat de opkomst omhoog schiet als jongeren hun stem mogen geven”, aldus Paul Tang.

Nu mogen Nederlanders vanaf hun achttiende stemmen. Voor verlaging van die leeftijd is, in tegenstelling tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer, geen grondwetswijziging nodig. “Dat is dus een reden temeer die verlaging naar 16 jaar al voor de volgende Europese verkiezingen in 2019 te regelen. We kunnen simpelweg vaststellen dat onze jongeren mondiger zijn dan in vorige generaties”, aldus Tang.

Ook zou het beter zijn als Nederland, net als vrijwel de rest van Europa, gewoon op zondag stemt. “Dan lopen in Europa de verkiezingscampagnes gelijk op. Dat maakt de strijd mogelijk spannender. Ook kan de Nederlandse uitslag dan, zoals in de rest van Europa, op dezelfde dag bekend worden gemaakt. Dat het vanwege de ‘zondagsrust’ niet kan, is toch niet meer een argument van deze tijd”, aldus Paul Tang.

Het Europees Parlement stemde deze week over een aanpassing van de Europese Kieswet. Het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd naar 16 en het Europa-breed stemmen op zondag zijn daar onderdelen van. (Persbericht 10 november 2015)