Inbreng Staat van de Unie

Inbreng Staat van de Unie

Gesproken woord geldt 

Voorzitter,

Wie Brussel binnenrijdt vanuit Nederland maakt vrijwel altijd als eerste kennis met het Robert Schumanplein. Een rotonde midden in het hart van de Europese wijk. In het midden van alle chaos neemt een bestuurder al snel een verkeerde afslag op deze verkeersader. Het Schumanplein als metafoor voor onze Unie, want wij staan meer dan ooit voor de vraag: welke richting gaan wij op met de EU?

Waar Merkel en Macron over hun schaduw heen sprongen op zoek naar een uitweg in deze coronacrisis bleef het kabinet in Europa volharden in haar ‘njet’. De ‘vrekkige vier’ is geen geuzennaam: het schaadt onze Nederlandse belangen. De richting van de PvdA is daarom anders.

Belastingen
Neem belastingen. Door slopende belastingcompetitie tussen lidstaten zit onze winstbelasting al decennia in een race naar de bodem. Waar mensen en kleine bedrijven netjes belasting betalen, ontwijken multinationals hun bijdrage aan onze samenleving. Dit terwijl zij volop meeliften op de voordelen van de interne markt. Daarentegen gingen belastingen op inkomen en consumptie omhoog. Laten we ervoor zorgen in Europa dat wij werknemers en kleine bedrijven ontzien en multinationals eerlijk bijdragen.

Zeker nu onze vrienden uit de VS zich terug trekken uit de OESO samenwerking rond de digitax, ligt de vraag op tafel hoe de Nederlandse regering reageert. Pleiten wij voor een Europese digitax? Of desnoods een eigen initiatief?

Arbeid
En als wij het hebben over arbeid. De PvdA vindt dat je in Europa zeker moet kunnen zijn van goed werk. Een boterham die je ook over de grens moet kunnen verdienen. De coronacrisis heeft aan het licht gebracht hoe kwetsbaar deze werknemers zijn. Sociale dumping en uitbuiting moeten wij daarom samen aanpakken. Het verdienmodel waarbij uitzendbureaus arbeidsmigranten afhankelijk van zich maken door middel van werk, huisvesting en vervoer moet aan banden worden gelegd door een herziening van de uitzendrichtlijn. Ook is het tijd dat wij platformmedewerkers beter gaan beschermen in plaats van de e-commerce bedrijven. Deze platforms laten zich niet leiden door grenzen, dus het is tijd voor de lidstaten om rode lijnen te trekken.

Eerlijke handel
In tijden van corona hebben we gezien waar een eenzijdige kijk op winst toe leidt. Het Europees Parlement is onder leiding van de PvdA begonnen een aan Europese zorgplichtwet, die bedrijven wereldwijd bindt aan eisen op het gebied van duurzame en sociale standaarden als zij zaken met ons willen doen. Zodat het Verdrag van Parijs, internationale standaarden voor mensenrechten en de fundamentele conventies van de ILO centraal staan. Bedrijven die dus wel rekening houden met mens en milieu krijgen wat ons betreft niet te maken met oneerlijke concurrentie van ondernemingen die het verprutsen.

Voorzitter ik rond af:

Het kabinet heeft in de afgelopen tijd te vaak ‘nee’ gezegd in Europa. Samen in Europa hebben we de kracht om zekerheid te bieden: aan werknemers en aan bedrijven. Het is tijd dat de Nederlandse regering de verbinding zoekt in plaats van de tegenstelling. Aansluiting bij Merkel en Macron. Met als het aan de PvdA ligt voorwaarden op eerlijke belastingen, eerlijke arbeid en eerlijke handel.

Of zoals de naamgever van die bekende Brusselse rotonde het noemde: ‘het verenigd Europa zal moeten worden opgebouwd door middel van concrete verwezenlijkingen, waarbij solidariteit als uitgangspunt moet worden genomen’.