Internationale alliantie tegen corruptie samen in Washington DC

Internationale alliantie tegen corruptie samen in Washington DC

Als lid van de Anti-Corruptie Intergroep strijd ik al langere tijd tegen internationale fraude, corruptie en belangenverstrengeling. Op 10 en 11 januari bezoek ik in dat kader Washington DC.

Ik ga daar in gesprek met de anti-corruptie-adviseurs en -afdelingen van het Witte Huis, het Amerikaanse ministerie van Justitie en ministerie van Buitenlandse Zaken over onder andere het coördineren van sancties tegen oligarchen, het tegengaan van witwassen, het verbeteren van transparantie-standaarden en het versterken van grensoverschrijdende onderzoeken naar corruptie.

Het aanpakken van grensoverschrijdende corruptie vraagt om een grensoverschrijdend antwoord. Corruptie, fraude en misbruik van geld, waaronder Europese fondsen, wordt namelijk gefaciliteerd via internationale netwerken en ondersteund door autocratische regimes, over de Europese grenzen heen. Helaas speelt Nederland daarin als belastingparadijs een belangrijke rol, zoals mijn collega Paul Tang al aantoonde.

Het aanpakken van grensoverschrijdende corruptie vraagt om een grensoverschrijdend antwoord.

De internationale strijd tegen grensoverschrijdende netwerken van corruptie staat momenteel zowel in de VS als in de Europese Unie hoog op de politieke agenda. Het bestrijden van corruptie werd tijdens de in december gehouden Summit for Democracy door de Amerikaanse president Joe Biden als een van de drie prioriteiten genoemd om rechtsstaten en democratieën wereldwijd beter te beschermen tegen ondermijning. Andere landen, waaronder Nederland, steunden die inzet.

Als corruptie internationaal geworden is, kunnen politici niet achterblijven om samen een vuist maken.

Samen met hen zullen we nieuwe initiatieven bespreken om die internationale aanpak vorm te geven. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van internationale sancties tegen corrupte oligarchen in de EU. We moeten als Europa kritisch naar onszelf kijken. Naar Nederland als belastingparadijs, en naar wat zich afspeelt in EU lidstaten als Bulgarije, Hongarije en Polen. Ondermijning van de rechtsstaat gebeurt op verschillende plekken via corruptie en misbruik van (Europees) belastinggeld. Ik wil dat wij in Europa zelf de Europese subsidiekraan dichtdraaien waar nodig, en wat dat betreft moet de Commissie harder optreden. Maar als corruptie internationaal geworden is, dan kunnen politici ook niet achterblijven om samen een vuist maken.