Door Paul Tang op 1 oktober 2014

Interparlementaire conferentie

Net terug uit Rome. Ik was aanwezig bij de – in volwaardig Euro-jargon – “Interparliamentary Conference under Article 13 of the Fiscal Compact”.

De conferentie heeft tot doel om nationale parlementen en het Europese Parlement ervaringen en ideeën over economisch beleid te laten uitwisselen. Vanuit het Nederlandse parlement was onder andere Henk Nijboer aanwezig.

Er waren inleidingen door academici en bijdragen van politici. Zelf legde ik de nadruk op investeringen omdat deze op korte termijn de vraag verhogen (en tot banen leiden) en op lange termijn het aanbod versterken. Maar conservatieve Sir William Cash betoogde dat Europa vooral meer deregulering en concurrentie nodig heeft. De verschillen waren groot maar de gedeelde zorg is de situatie van de Europese economieën.

Belangrijke onderwerpen, maar alles werd maandagochtend toch even erg relatief toen ik hoorde dat de zeer gewaardeerde oud-Europarlementariër Ieke van den Burg veel te vroeg is overleden. We zullen haar missen.

Paul Tang

Paul Tang

In het Europees Parlement hou ik me met name bezig met het economisch en monetair beleid, financiële regelgeving, belastingontwijking, budget, energie, innovatie. Met het oprichten van de bankenunie is een eerste stap gezet naar een bankensector die weer dienstbaar wordt voor de samenleving. Problemen bij banken moeten in de eerste plaats terechtkomen bij degenen die

Meer over Paul Tang