Door op 7 oktober 2014

Investeringen en eerlijk werk voorop zetten bij banentop

Woensdag vergaderen de Europese regeringsleiders tijdens de informele banentop over groei, banen en investeringen. Voor Nederland is er genoeg om over te praten. Onze economische groei hangt nog steeds grotendeels af van handel met onze buurlanden. Ook eerlijk werk moet centraal staan.

Dinsdag stelde het IMF dat de Nederlandse economie in 2015 langzaam aantrekt. Maar deze groei is nog kwetsbaar. Het IMF laat namelijk ook zien dat export naar EU-landen nog altijd een van de motors van onze economie is. De lage groeipercentages van onder meer Duitsland moeten ons daarom zorgen baren. Stagnatie in de landen om ons heen raakt vroeg of laat ook onze economie.

Om de economie in de hele Unie aan te jagen, moet er aangedrongen worden op meer investeringen in landen die daar de ruimte voor hebben. Ook kan het door de nieuwe Europese Commissie beloofde investeringspakket een fikse impuls betekenen. Voorzitter Juncker heeft ons, de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement, 300 miljard aan nieuw publiek en privaat geld toegezegd. Deze week moet duidelijk worden hoe dit geld precies gevonden gaat worden.

Door meer te investeren kan het oude recept van bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen vervangen worden door een nieuw recept van banen, banen, banen. Maar we moeten uitkijken dat deze banenagenda niet gepaard gaat met steeds verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt en het afbouwen van sociale bescherming. Als lidstaten elkaar beconcurreren op arbeidskosten, is een sociaal Europa ver weg. Een eerlijk loon voor eerlijk werk moet de standaard zijn in Europa.

Precies daarom is het goed dat landen in gesprek blijven, en goede idee├źn uitwisselen. Maar mooie woorden moeten wel gevolgd worden door krachtige daden: een sociale Europese arbeidsmarkt waarin werknemers niet als stuntartikelen worden behandeld. En een geloofwaardig investeringsprogramma die groei in heel Europa aanwakkert.

Ook in het Europees Parlement blijven we op deze agenda hameren. Omdat we met onze open economie en open arbeidsmarkt over grenzen heen moeten kijken. Een welvarend en werkend Europa, dient uiteindelijk ook het Nederlands belang.

Door: Paul Tang en Agnes Jongerius