Door Paul Tang op 21 oktober 2015

Kabinet kan niet meer doen alsof er niets aan de hand is

“De uitspraak van de Europese Commissie over Starbucks is een tik op de vingers voor Nederland. De belastingvoordelen die Starbucks kreeg worden bestempeld als illegale staatssteun. Het kabinet moet dus ingrijpen en niet doen alsof er niets aan de hand is.” Dat zegt Europarlementariër Paul Tang (PvdA) in reactie op de uitspraak van de Europese Commissie die zegt dat Nederland onterecht een belastingvoordeel heeft gegeven aan Starbucks. In totaal gaat het om 20 tot 30 miljoen euro die Nederland direct terug moet vorderen.

Het kabinet neemt enkele weken om het besluit te bestuderen en laat weten “verbaasd” te zijn. “Het is bespottelijk dat de Nederlandse regering verbaasdheid veinst over deze uitspraak. Ieder normaal mens die de schijnconstructies van Starbucks bekijkt ziet dat er iets niet in de haak is. Dat de belastingdienst hier goedkeuring voor heeft gegeven is in mijn ogen schokkend.”, aldus Paul Tang.

‘Waar de Commissie over valt, is dat het goedkeuren van deze schijnconstructies tot oneerlijke concurrentie leidt. Het koffiehuis op de hoek betaalt wel gewoon belasting en heeft hierdoor hogere kosten. Nederlandse belastingafspraken zorgen ervoor dat kleine ondernemers er slechter voor staan dan grote multinationals, die met hun winsten kunnen schuiven.’

‘Laat Nederland deze les gebruiken om te stoppen met haar rol als doorvoerhaven voor belastingontwijking. Er vloeien via Nederland vele miljarden royalties naar belastingparadijzen. Starbucks staat hierin niet alleen en is een van de vele voorbeelden. De Europese aanpak van belastingontwijking is een kans om te laten zien dat ons land een voortrekker wil zijn in het aanpakken van deze problemen.’

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang