Door Kati Piri op 19 juli 2016

Kansen oppakken voor verzoening en nationale eenheid

 

“Na de gewelddadige aanslag op de Turkse democratische instellingen, is het belangrijk dat uiteindelijk de democratie en de rechtsstaat versterkt en niet verzwakt uit deze confrontatie komen. De Turkse regering heeft het recht en de verplichting om de mensen die betrokken zijn bij de poging tot staatsgreep te berechten.

Maar eerste reacties van de Turkse autoriteiten voeden de vrees, dat de regering van president Erdogan een heksenjacht houdt door duizenden militairen, politieagenten, rechters en gouverneurs te arresteren of op non-actief te stellen.

Ik vraag de Turkse regering voor terughoudendheid en respect voor de rechtsstaat. In deze situatie moet verder ‘Poetinisering’ van Turkije tegen elke prijs vermeden worden. Dat is slecht voor de EU, slecht voor Turkije zelf. Ik hoop van ganser harte, dat Turkije de huidige situatie oppakt als een kans voor verzoening en nationale eenheid na jaren van polarisatie.”

Dit zei Kati Piri, PvdA-Europarlementariër en rapporteur namens het Europees Parlement over Turkije, vandaag tijdens de ingelaste vergadering van de Commissie Buitenlandse Zaken van het EP. De commissie toonde zich blij en opgelucht met het mislukken van de coup van afgelopen vrijdag, maar is ook bezorgd over de nasleep van de gewelddadige gebeurtenissen.

“Ik maak me ook zorgen over het geweld op straat, waarbij onruststokers de huidige situatie misbruiken om religieuze minderheden en aanhangers van de Gülen-beweging aan te vallen. Dit mag de Turkse regering niet tolereren en deze geweldplegers moeten ook voor de rechter worden gebracht”.

 “Aan de andere kant moet het duidelijk zijn, dat herinvoering van de doodstraf, zoals Eurocommissaris voor buitenlandse zaken Morgherini ook al zei, onmiddellijk het einde betekent van de onderhandelingen met de EU over toetreding. Voor de doodstraf is geen plaats in Europa”.

“Zorgwekkend van de kant van de Europese Unie is wel, dat er straks geen EU-ambassadeur in Turkije is. De hoogste vertegenwoordiger van de EU in Turkije, de Duitser Hansjörg Haber, stapt per 1 augustus op.  In deze kritieke fase kan het niet zo zijn dat de Europese Unie op dit niveau afwezig is in Turkije”.

(persbericht 19 juli 2016)

 

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri