Door Kati Piri op 9 november 2016

Kati Piri:Turkije gooit deur naar EU dicht

“De Europese Unie rest niets anders dan de onderhandelingen met Turkije over toetreding te bevriezen. Uit het rapport van de Europese Commissie blijkt helaas opnieuw, dat de rechtsstaat en de democratie in Turkije op onaanvaardbare wijze onder druk staat. Turkije gooit nu zelf de deur dicht. We blijven graag in dialoog met de Turkse regering, maar nu doorpraten over toetreding tot de EU is niet geloofwaardig. Als het land kiest voor herinvoering van de doodstraf is zelfs ieder verder overleg over EU-lidmaatschap van de baan”.

Dat zegt Europarlementariër Kati Piri (PvdA), rapporteur namens het Europees Parlement over Turkije, in reactie op het jaarlijkse voortgangsrapport van de Europese Commissie. Daarin wordt geconstateerd dat de rechtsstaat en de democratie in het kandidaat-EU-lid Turkije steeds verder onder druk staat. Zowel in de nasleep van de mislukte coup als in de omgang met de Koerdische minderheid is sprake van grove schendingen van het respect voor rechtsstaat en mensenrechten. Ook op het gebied van persvrijheid verslechtert de situatie in Turkije snel.

“Met name de Koerdische oppositie wordt monddood gemaakt. Gekozen parlementariërs worden opgepakt, burgemeesters uit hun functie gezet. In de nasleep van de coup zijn meer dan honderdduizend ambtenaren ontslagen en ruim 35.000 mensen gearresteerd. Een eerlijk proces tegen deze vermeende coupplegers laat nog steeds op zich wachten. Ondertussen wordt de pers verder gemuilkorfd. Meer dan 130 journalisten zitten in de gevangenis. Het herinvoeren van de doodstraf zal de deur zeker op slot gooien”, aldus Piri.

De Europese Commissie trekt in haar rapport nog geen politieke conclusies. Kati Piri vindt dat dat moment nu wel is bereikt. “Ik heb ook altijd gepleit om de deur naar Turkije open te houden. Nog steeds hoop ik dat dat kan. Maar dan moet de Turkse regering laten zien, dat het ernst is met haar respect voor rechtsstaat en mensenrechten. Voorlopig beweegt de regering in hoop tempo helaas de verkeerde kant op. Ik betreur dat ten zeerste. Ik zie Turkije nog steeds als een belangrijke bondgenoot van de Europese Unie, ook als het gaat om de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk. Maar op het moment is het opschorten van de onderhandelingen onvermijdelijk”, aldus Piri.

(persbericht 9 november 2016)

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri