Door Kati Piri op 20 januari 2016

Kati Piri: Risico op burgeroorlog in Zuidoost-Turkije reëel

Het geweld tussen het Turkse leger en de Koerdische PKK is de afgelopen maanden op een dramatische wijze geëscaleerd. Als gevolg van de anti-terreur acties hebben inmiddels meer dan 200.000 mensen hun huis achtergelaten. Ook zijn er tientallen burgerslachtoffers te betreuren.

“De situatie wordt met de dag erger en de kans is reëel aanwezig dat dit conflict op een burgeroorlog uitloopt.  Het is zaak om de verschillende partijen zo snel mogelijk om de tafel te krijgen en de vredesgesprekken te herstarten. Hier dreigt een nieuwe vluchtelingenstroom als er niet snel wordt ingegrepen”, aldus Kati Piri (Europarlementariër PvdA).

In het debat dat was aangevraagd door Piri heeft het Europees Parlement EU-buitenlandchef Frederica Mogherini en de EU regeringsleiders opgeroepen om er alles aan te doen om verdere escalatie te voorkomen. De EU moet actief bemiddelen tussen de partijen.

Kati Piri: “Bewoners van meerdere Koerdische steden mogen al langer dan een maand niet naar buiten door het 24-uur uitgaansverbod dat is ingevoerd door het Turkse leger. Lijken liggen op straat en mensen zitten soms weken in kelders met te weinig eten en drinken. Deze situatie is onhoudbaar en er is weinig internationale aandacht voor wat zich daar afspeelt.”

Kati Piri heeft de situatie deze week ook aangekaart bij de Turkse minister van EU-zaken Volkan Bozkir. In februari gaat Kati Piri zelf opnieuw het gebied bezoeken om te praten met de verschillende partijen over mogelijke oplossingen.

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri