Door Kati Piri op 26 oktober 2016

Laat gevangen Turkse journalisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij

“De Turkse regering moet alle gevangengenomen journalisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten. Als Turkije toenadering wil tot de Europese Unie moet de persvrijheid gerespecteerd worden.”.

Dit klemmende beroep doet Kati Piri (PvdA) op de Turkse regering vooruitlopend op het debat hierover vanavond in het Europees Parlement. Dit debat over persvrijheid in Turkije is een initiatief van Kati Piri, die namens het Europees Parlement rapporteur is over het toetredingsoverleg met Turkije.

De urgentie van het debat is vandaag verder verhoogd door de arrestatie van de burgemeester en haar vervanger van de zuidoostelijke Turkse stad Diyarbakir. Nu ook democratisch gekozen burgemeesters worden opgepakt, is de vrees groot, dat binnenkort ook parlementariërs van de pro-Koerdische HDP worden gearresteerd. Er lopen al maanden onderzoeken tegen hen vanwege vermeende banden met de PKK, die op de terreurlijst van zowel Turkije als de EU staat. De arrestaties zijn een grove inbreuk op het broze vredesproces met de Koerden.

De aanhoudingen van deze verkozen politici komen in een tijd, dat ook de media in Turkije steeds zwaarder onder druk staan. De persvrijheid in Turkije was al zeer beperkt, maar na de bloedige couppoging van deze zomer zijn de media nog sterker aan banden gelegd. Radio-, tv-zenders en nieuwssites zijn gesloten en veel journalisten zijn opgepakt.

In totaal zitten nu 130 journalisten vast, ruim 2300 journalisten zijn hun baan kwijtgeraakt en velen worden aangeklaagd wegens vermeende terroristische activiteiten. De Internationale Federatie van Journalisten heeft de alarmbel geluid en organiseert een grote campagne ‘Set journalism free in Turkey’.

De conclusies van het door Kati Piri geïnitieerde debat zullen in een resolutie worden vastgelegd. Daarin wordt de Turkse regering opgeroepen om alle journalisten, tegen wie geen criminele bewijslast is gevonden, onmiddellijk vrij te laten.

Ook vraagt het Europees Parlement om de meer dan 150 gesloten media-instanties te heropenen.  Daarnaast moeten alle noodmaatregelen van na de coup om de pers aan banden te leggen worden ingetrokken. Het is nu al duidelijk dat de resolutie een grote meerderheid zal krijgen in het Europees Parlement. Morgen heeft die stemming plaats.

“Kritiek op het Turkse bewind mag niet verstommen. Juist door het nieuws vanuit verschillende bronnen en achtergronden te horen, kan er een debat worden gevoerd. Dat is essentieel voor een democratie. Wij mogen daarom nooit stoppen druk uit te oefenen op de Turkse regering om persvrijheid in zijn volle omvang te respecteren. Journalisten in de bak gooien is uiteraard volslagen onacceptabel”, aldus Kati Piri.

(Persbericht 26 oktober 2016)

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri