Lidstaten bereiken belangrijk akkoord over het principe van gelijk loon voor gelijk werk in Europa

23 oktober 2017

De Europese ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een historisch akkoord bereikt over het invoeren van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek’. Agnes Jongerius heeft namens het Europees Parlement een ruimer eisenpakket voorgesteld voor werknemers die door hun baas worden uitgezonden, maar is niet ontevreden.

“Heel belangrijk dat er nu een akkoord ligt. We krijgen eindelijk waar we al zoveel jaar voor gevochten hebben. Bouwvakkers die samen aan het werk zijn moeten straks, in heel Europa, ook dezelfde beloning krijgen vanaf de 1e dag op het werk. Dat is een grote en belangrijke stap om de sociale verschillen in Europa te verkleinen”, aldus Agnes Jongerius.

De nieuwe regels worden opgesteld voor het detacheren ofwel tijdelijk uitlenen van werknemers van het ene naar het andere EU-land. De bestaande regels dateren al uit 1996 en de PvdA wil deze al heel lang aanpassen. Werkgevers misbruiken de richtlijn geregeld om Oost-Europeanen goedkoop aan het werk te zetten in onder meer Nederland. Hierdoor worden werknemers uitgebuit en ontstaat er oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Net als het Europees Parlement, vinden de lidstaten dat uitgezonden werknemers in de toekomst volgens de CAO van hun gastland betaald moeten worden met daarbij alle extra vergoedingen die onder loon vallen, zoals bijvoorbeeld een 13e maand.

Nu de ministers een akkoord hebben bereikt kunnen de onderhandelingen over de nieuwe wetgeving tussen het Europees Parlement en de lidstaten van start gaan.

Toch uitzondering voor Transport

De lidstaten konden nog geen overeenstemming bereiken over of de regels ook gaan gelden voor de transportsector. Sommige landen willen een speciale wetgeving voor deze sector, omdat chauffeurs voortdurend van het ene naar het andere Europese land rijden. Ook zijn deze landen, waaronder Spanje en Portugal, bang dat hun chauffeurs straks geen werk meer hebben. Daarom willen zij dat er binnen de  transportsector uitzonderingen worden gemaakt waardoor chauffeurs bij een kort verblijf nog wel kunnen werken voor het loon van hun eigen land.

“Dit is een teleurstelling. Het gevaar van uitbuiting en oneerlijke concurrentie in de transportsector is hierdoor nog niet opgelost, terwijl er een mooi voorstel ligt. We zullen opnieuw moeten vechten voor een eerlijk en sociaal pakket, want ook in de transportsector heeft iedereen recht op een eerlijk loon.”

Totdat de nieuwe regels voor de transportsector zijn opgesteld blijven de oude detacheringsregels van kracht.

(persbericht 23 oktober 2017)