Door Paul Tang op 18 november 2014

Lidstaten storten de Europese Unie in een betalingscrisis

De lidstaten en het Europees Parlement zijn het vanmiddag en vanavond niet eens geworden over de Europese begroting voor 2015. Voor de derde keer in vijf jaar wordt ligt er één maand voor de start van het komende begrotingsjaar nog geen akkoord over de uitgaven. Het belangrijkste struikelblok is de steeds grotere stapel van onbetaalde rekeningen. De landen storten de Europese Unie in een betalingscrisis. Hiervan wordt niemand wijzer of beter.

De mislukte onderhandelingen van vandaag tonen opnieuw aan waarom de Europese begrotingsaanpak volledig op de schop moet. Keer op keer ontstaat er gesteggel over oude rekeningen. Nu is de verleiding te groot voor lidstaten om ja te zeggen en nee te doen: “ja” op het moment van investeren, “nee” op het moment dat de rekening gepresenteerd wordt. Dat leidt ertoe dat rekeningen blijven liggen en de EU nu feitelijk een enorme schuld opbouwt.

Gevolg van deze voortdurende discussies is dat de aandacht niet gaat naar de onderwerpen die daarom vragen. Een moderne Europese begroting kan voor alle lidstaten in het voordeel werken. Zo heeft Nederland veel baat bij de begrotingspost voor innovatie, duurzame groei en banen. Cijfers laten keer op keer zien dat Nederland hier meer geld uithaalt dan het erin stopt.

De bezuinigen op deze fondsen hebben al concrete negatieve effecten. Nederlandse universiteiten worden steeds vaker gedwongen projecten uit te stellen omdat de Europese Commissie de rekeningen niet kan voldoen. Als het aan de PvdA ligt, richt de Europese begroting zich zo veel mogelijk op het versterken van dit soort fondsen voor grensoverschrijdende uitdagingen.

Daarom moet de Europese begroting betrouwbaarder en begrijpelijker. Zo kan het in elk geval zeker niet langer.

Onlangs heb ik een aanvalsplan gepresenteerd om de komende jaren tot een betere wijze van begroten te komen. Voor de begroting van 2015 is de Commissie nu aan zet: die moet met een nieuw voorstel komen, zodat het alsnog voor 1 januari duidelijk is waar het Europees geld volgend jaar heen gaat.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang