Door Paul Tang op 20 mei 2015

Lobbyisten met een stemkaart

Brussel is berucht om de vele lobbyisten die er rondlopen.  Sommigen van hen blijken een stemkaart te hebben, ofwel: zijn zelf Europarlementariër. Keer op keer blijken rechtse partijen bescherming van belangen van bedrijven  bovenaan te zetten. Een paar voorbeelden.

Vandaag stemden parlementariërs over het dossier rond conflictmineralen. Dat zijn kostbare grondstoffen, die in conflictgebieden worden benut om onder meer wapens mee te betalen. Zoals bloeddiamanten. Een uitgelezen kans dus om bedrijven te dwingen hier geen zaken mee te doen Bijvoorbeeld door duidelijke certificering en ketenaansprakelijkheid voor dubieuze grondstoffen. Die kans werd gelukkig gegrepen. Maar veel Nederlandse collega´s, waaronder de liberalen van D66 en VVD, vonden actie rond dit onderwerp helemaal niet nodig. Zij kozen de lijn van de stevige bedrijfslobby: een vrijwillig en daarmee vrijblijvend systeem.

Vorige week nog probeerden leden van diezelfde liberale partij een democratisch EP-besluit terug te draaien. Het ging om country by country reporting, ofwel verplichte rapportage van belastingontwijking door multinationals. Dat deze maatregel werd aangenomen, was blijkbaar tegen de zin van de rechtse partijen. De kopstukken van de Europese politieke partijen, waaronder de liberaal Verhofstadt en in zijn kielzog D66-er Sophie in ´t Veld, hebben via een truc gezorgd dat er nu opnieuw gestemd moet worden. Onbegrijpelijk, ondemocratisch en alleen te verklaren vanuit het belang van bedrijven.

Het is een zorgelijke ontwikkeling. Wat is het werk van parlementariërs waard als een select groepje kan beslissen wat er met stemmingen gebeurt? En wat is de stem van burgers waard als bedrijven het voor het zeggen hebben in Brussel? Vooruit, van de VVD verwacht je het. Maar dat de leden van D66, bij wie transparantie en democratisering in de mond bestorven ligt, zich zo laten leiden door bedrijfsbelangen, is opvallend.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang