Door Paul Tang op 11 december 2014

Luxleaks is de kans om Europees belastingstelsel weer eerlijk te maken

Nog meer grote bedrijven blijken gebruik te maken van belastingconstructies in Luxemburg. De tweede lading onthullingen in het kader van Luxleaks noemt multinationals als Microsoft en Disney, die hun belastingdruk minimaliseren door Luxemburgse belastingdeals.

De fractie van sociaaldemocraten (S&D-fractie) in het Europees Parlement eist van de Europese Commissie, dat zij het bestrijden van belastingontwijking tot een topprioriteit maakt in haar werkplan. Door belastingontwijking lopen de EU lidstaten jaarlijks 1.000 miljard euro aan belastinginkomsten mis. Dit geld is hard nodig om te investeren in de stagnerende Europese economie.

Luxleaks trekt de beerput open en legt bloot hoe we in Europa elkaar beconcurreren op belastingen van grote bedrijven. Landen, waaronder ook Nederland, proberen elkaar te overtreffen met gunstige voorwaarden, maar multinationals zijn de lachende derde en betalen nauwelijks belasting over hun winst. Het is totaal onrechtvaardig, dat werknemers en kleine ondernemers wel belasting betalen en grote internationale bedrijven de dans ontspringen.

Belastingconcurrentie zoals die nu plaatsvindt is niet uit te leggen aan kiezers. De praktijken van belastingontwijking zijn legaal, maar moreel verwerpelijk. Het is een probleem dat we alleen Europees kunnen aanpakken. Zo is het goede eerste stap om bedrijven te verplichten om aan te geven hoeveel belasting ze in alle verschillende lidstaten betalen. Luxleaks is de kans om, nu deze wanpraktijken in het middelpunt van de discussie staan, door te pakken met Europese belastingwetgeving voor het internationale bedrijfsleven.

In samenwerking met de Duitse delegatie (SPD) heb ik erop aangedrongen, dat de S&D-fractie een brief stuurt aan de Europese Commissie. Voor de sociaal democraten is aanpak van belastingontwijking een gezamenlijk speerpunt

Na de onthullingen van Luxleaks, is de reactie van de Commissie een lakmoesproef voor het team van Juncker. Volgende week dinsdag wordt in Straatsburg het werkplan van de Europese Commissie voor 2015 gepresenteerd. Wil zij de steun van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement houden, dan moet hierin concrete stappen staan, om belastingontwijking aan te pakken.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariƫr namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang