Door op 15 februari 2017

Maak CETA model voor eerlijke wereldhandel

De PvdA-Eurodelegatie velt nog geen definitief oordeel over CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Zeker als het gaat om het verantwoord beslechten van conflicten is de race allesbehalve gelopen. Door nu ‘ja` of ´nee´ te zeggen tegen CETA gaat de kans verloren om door te kunnen knokken voor een handelsakkoord, dat model kan staan voor een eerlijke wereldhandel. Om die reden onthoudt de PvdA-Eurodelegatie zich van stemming over CETA.

“Juist nu president Trump de rest van de wereld de rug toekeert, is het belangrijk, dat wij – met alle progressieve krachten in de wereld – ons inzetten voor samenwerking voor eerlijke internationale handel. CETA kan daarbij het leidend voorbeeld worden. Voor de EU, maar ook voor de Canadese premier Trudeau, is dit een uitgelezen kans. Maar wij zijn er nog niet”, aldus Agnes Jongerius, PvdA-woordvoerder over CETA.

De onderhandelingen over CETA kennen nog veel open einden. Dat geldt zeker bij de vraag hoe de rechtspraak over handelsconflicten in het verdrag geregeld wordt. Onder druk van de sociaaldemocratische fractie en het maatschappelijk middenveld is ISDS – een vorm van private rechtspraak – van de baan. Voor het beslechten van geschillen wordt in CETA gekozen voor ICS, het ‘Investment Court System’.

“Een eerste stap in de goede richting. Ook minister Ploumen heeft zich in de onderhandelingen hiervoor sterk gemaakt. Maar de invulling is nog niet af. En dan gaat het om de vraag of het op termijn een echte vorm van internationale, publieke rechtspraak wordt die gaat optreden voor alle handelsverdragen. Dat zou mooi zijn, maar zover is het nog niet. Ook wachten we nog op het oordeel van het Europese Hof van Justitie of ICS wel strookt met Europees recht”, aldus Jongerius. De Europese Commissie zal samen met Canada voor het eind van het jaar het onderhandelingsmandaat voor de verdere uitwerking van ICS bekendmaken.

De  PvdA wil verder dat vakbonden en milieuorganisaties het recht krijgen om juridisch op te treden tegen verwatering van arbeids- en milieunormen. Ook hier heeft de Europese Commissie toegezegd om samen met Canada nog deze zomer met een sanctiesysteem te komen dat kan worden ingezet bij schendingen van arbeids- en milieurecht.

“Dus zowel bij ICS als bij het afdwingbaar maken van strikte naleving van milieu- en arbeidsrechten moeten nog zeer belangrijke stappen worden gezet. We moeten nu alles op alles zetten om hier tot solide afspraken te komen. Ik roep de vakbeweging en milieuorganisaties op maximale druk te blijven zetten, zodat we politiek tot beste oplossingen komen”, aldus Jongerius.

Het oordeel van het Europees Parlement nu is niet het laatste woord over CETA. Onder druk van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement is afgesproken, dat ook de nationale parlementen hun oordeel vellen.

 “Ik hoop dat we tegen die tijd wel alle duidelijkheid hebben. Dan wil ik graag met mijn collega’s van de Tweede Kamer de balans opmaken. Als PvdA zijn we zeker niet tegen handelsverdragen. Die kunnen zorgen voor economische impulsen. Het PvdA-verkiezingsprogramma zegt dan ook duidelijk dat die verdragen moeten zorgen voor een ‘race naar de top, niet naar de bodem’. Daarom moeten we ervoor zorgen dat CETA een top-akkoord wordt”, aldus Agnes Jongerius.

(Persbericht 15 februari 2017)