Maak van een minimumprijs een eerlijke prijs

Maak van een minimumprijs een eerlijke prijs

De luchtvaart is een enorme vervuiler. Maar de prijzen voor een vliegticket schieten omlaag. Vaak is het treinkaartje naar Schiphol nog duurder dan het vliegticket zelf. In Nederland wordt er nu gepleit voor een minimumprijs voor vliegtickets in navolging op Oostenrijk.

Dit is wat mij betreft niet de juiste oplossing, voor het juiste doel; Maak van dumpprijzen een eerlijke prijs! Dat is een prijs die niet ten koste gaat van onze luchtkwaliteit en de arbeidsvoorwaarden van personeel.

De prijs moet niet ten koste gaan van onze luchtkwaliteit en de arbeidsvoorwaarden van personeel.

Dit kun je alleen op Europees niveau oplossen. Alleen dan kunnen we onderlinge concurrentiestrijd tussen de landen voorblijven, beperken we de milieuschade én strijden we samen voor betere arbeidsvoorwaarden voor het grondpersoneel. Zo maken we een vuist tegen korte afstandsvluchten voor dumpprijzen. Op korte afstanden binnen Europa moet de trein een betaalbaar en duurzaam alternatief zijn. De tijd dat dumpmaatschappijen de regels dicteren is wat mij betreft voorbij.

Om te voorkomen dat vliegtuigmaatschappijen en budgetvliegers nog meer de prijs gaan drukken door de COVID crisis, roep ik de Europese commissie op om:

  1. Transparantie van ticketprijzen te garanderen. Hoeveel geeft een luchtvaartmaatschappij uit aan personeelskosten, aan klimaatcompensatie, aan luchthavengelden en aan andere kosten? Dit moet inzichtelijk worden zodat de consument kan kiezen voor een duurzame en sociale luchtvaartmaatschappij. Transparantie zorgt indirect voor druk op de markt en is een prikkel om te verbeteren. Hiervoor moet de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel maken.
  2. Kerosine te belasten. Tot op heden is alle in Europa gebruikte vliegtuigbrandstof (kerosine) vrijgesteld van belasting. Daardoor heeft de luchtvaart een enorm concurrentievoordeel tegenover het spoor- en wegvervoer. Daarom pleit de PvdA voor de invoering van EU-brede accijns op kerosine. Uit een studie van de Europese Commissie blijkt dat een dergelijke belasting €27 miljard  per jaar zou opleveren. Deze inkomsten zouden alternatieven voor het vliegen, zoals bijvoorbeeld verbeteringen aan het spoornetwerk en meer nachttreinen, kunnen financieren. Bovendien stimuleert het luchtvaartmaatschappijen om in schonere brandstoffen te investeren.
  3. De luchtvaart toe te voegen aan het Europese emissiehandelssysteem. Dit systeem stimuleert bedrijven om hun koolstofuitstoot te verminderen, maar de luchtvaartsector krijgt al jaren kosteloze toewijzing van emissierechten. Deze uitzondering moet stoppen. Ook de luchtvaart moet een redelijke prijs betalen voor certificaten en koolstofuitstoot. Dit is in lijn met de Green Deal.
  4. In Nederland heffen we geen BTW op vliegtickets, wel op treintickets. Dat is oneerlijke concurrentie, ook hier moeten we ingrijpen. Dat kan de Europese commissie niet doen, dat moet Nederland zelf doen.