Door Paul Tang op 22 oktober 2014

Meer aandacht voor groei, werk en internationale samenwerking is eerste prioriteit voor Juncker

De PvdA in het Europees Parlement heeft ingestemd met de benoeming van de Commissie Juncker. Juncker heeft onder druk van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement verregaande toezegging gedaan over een ander Europa, met een grotere inzet op groei en banen en een hoge prioriteit voor duurzaamheid.

Maar de commissarissen mogen nu niet opgelucht adem halen. Het begint pas. Het belang van economische groei en het snel creëren van kwalitatief goede banen moet prioriteit 1, 2 en 3 van team Juncker zijn. Wij verwachten snel meer duidelijkheid over de toegezegde impuls van 300 miljard in de Europese economie.

Ook wordt de komende periode terecht gekeken naar de negatieve effecten van het vrij verkeer van werknemers in de EU. Met als uitgangspunt dat gelijk werk gelijk beloond moet worden, willen we ook dat de detacheringsrichtlijn opnieuw kritisch onder de loep wordt genomen en wordt herzien.

Duurzaamheid heeft onder druk van de sociaaldemocraten zeer hoge prioriteit gekregen, door de portefeuille van de energie-unie neer te leggen bij sociaaldemocraat Maroš Šefčovič, en door duurzaamheidsbeleid onder toezicht van Frans Timmermans te stellen.

Frans Timmermans is primair verantwoordelijk voor de controle op de kwaliteit van de democratie en de rechtsstaat in de Europese Unie. De gemeenschappelijke en gedeelde waarden van de Europese landen staan aan de wieg van de Europese samenwerking en moeten voor alles beschermd en nagekomen worden. Door de eerste vice-president verantwoordelijk te maken voor dit belangrijke dossier geeft Juncker duidelijk blijk van een breuk met het recente verleden van gedogen van misstanden in lidstaten.

De PvdA zal de Commissie Juncker constructief maar ook kritisch blijven volgen, en houden aan de gemaakte toezeggingen. Met als uiteindelijke doel Europeanen weer aan het werk te krijgen en het continent voor te bereiden op een krachtige, duurzame economie die klaar is voor de toekomst.

Zie hier de bijdrage van Paul Tang tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement: http://youtu.be/5NDelIHe1gc

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang