Meer geld, kennis en techniek voor klimaatneutraliteit buiten Europa

Meer geld, kennis en techniek voor klimaatneutraliteit buiten Europa

We moeten niet alleen zorgen dat Europa energieneutraal wordt, maar ook de mondiale energietransitie helpen versnellen. Daarover presenteert de Europese Commissie vandaag een strategie. In de Europese Unie wordt ongeveer 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen uitgestoten. Met alleen de uitvoering van de Green Deal – klimaatneutraliteit in heel Europa tegen 2050 – zijn we er dus nog niet.

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Daarom is het belangrijk dat we ook klimaatneutraliteit in andere landen aanmoedigen. Dit kan bijvoorbeeld door het delen van kennis met andere landen om verduurzaming te bevorderen, door financiële ondersteuning en door mechanismes als koolstofheffing aan de grens. (CBAM).

Ik ben op het CBAM-voorstel hoofdonderhandelaar, het is erop gericht is om industrieën buiten Europa schoner te laten produceren. Voor hun export naar Europa betalen ze straks een heffing voor de CO2-uitstoot van de productie van bijvoorbeeld staal of cement.

De oorlog in Oekraïne heeft op een pijnlijke manier nogmaals duidelijk gemaakt dat we zo snel mogelijk af moeten van fossiele brandstoffen.

De strategie van de Commissie met de naam “strategie klimaat- en energiediplomatie” richt zich op het stimuleren van hernieuwbare energie en het efficiënter omgaan met energie. In de strategie staat verder beschreven dat investeringen in fossiele brandstoffen in landen buiten de Unie worden ontmoedigd. In het licht van de oorlog in Oekraïne is de roep om onafhankelijkheid van fossiele buitenlandse brandstoffen nog groter geworden.

Het voorstel van de Europese Commissie is ambitieus.

De oorlog in Oekraïne heeft op een pijnlijke manier nogmaals duidelijk gemaakt dat we zo snel mogelijk af moeten van fossiele brandstoffen. Niet alleen om ons klimaat te redden, maar ook om niet langer afhankelijk te zijn van de grillen van onbetrouwbare energieleveranciers.

Dit is een opdracht die we niet alleen met geld kunnen uitvoeren

Het voorstel van de Europese Commissie is ambitieus. In 2019 leverde de EU al de grootste bijdrage aan internationale klimaatfinanciering, namelijk tot € 23,2 miljard euro. Dat bedrag wordt nog hoger, zo staat in het nieuwe voorstel. En dat is maar goed ook, want er zijn nog enorme investeringen nodig voor een wereldwijde energietransitie om onder de 1,5 graad Celsius opwarming te blijven.

We moeten dit vooral ook met z’n allen wíllen.

Europa is terecht een koploper op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Dit voorstel van de Commissie laat zien dat wij naast onze eigen klimaatdoelen, het Parijsakkoord heel serieus nemen: de aarde mag niet meer dan anderhalve graad opwarmen. Maar laten we eerlijk zijn, dit is een opdracht die we niet alleen met geld kunnen uitvoeren, we moeten dit vooral ook met z’n allen wíllen. In Europa en daarbuiten.