18 mei 2016

Meer investeringen en hogere lonen beste remedie voor economie

Door meer publiek-private investeringen en meer ruimte voor loonsverhogingen kan de Nederlandse economie een krachtige impuls krijgen. Nu de nadruk leggen op op bezuinigingen werkt averechts.

Dit zegt de PvdA-Eurodelegatie in reactie op de aanbevelingen, die de Europese Commissie aan de lidstaten doet voor de jaren 2016 en 2017. In die vandaag gepresenteerde aanbeveling roept de commissie Nederland door te gaan met bezuinigen. Ook wordt gepleit voor hervorming van de pensioenen en de huizenmarkt .

De Europese Commissie heeft toegezegd meer aandacht te geven aan de sociale kanten van het beleid en het bestrijden van ongelijkheid. Dat blijkt voorlopig maar uit één aanbeveling: over het verbeteren van de positie van ZZP-ers. De PvdA in het Europees Parlement vindt dat nog niet genoeg en komt daarom met alternatieve aanbevelingen, die beter zullen bijdragen aan meer economische groei in Nederland en de Europese Unie.

Paul Tang (PvdA): “De Nederlandse economie is zich langzaam aan het herstellen en de rente is laag. Een goed moment voor de overheid om investeringen te doen, die voor banen en groei zorgen. De Commissie kijkt echter eenzijdig naar regeltjes, en dan vooral naar de 3%-norm voor het begrotingstekort. Hiermee wordt uit het oog verloren wat er echt nodig is om de economie aan te zwengelen.”

Agnes Jongerius (PvdA): “Dat de positie van ZZPers wordt genoemd is goed nieuws, maar het is daarnaast vooral zaak dat lonen in Nederland stijgen. Nederlandse werknemers profiteren nu in het geheel niet van de forse winststijgingen in het bedrijfsleven. Bovendien blokkeert het Nederlandse loonmatigingsbeleid de Europese economie, omdat we het voor Zuid-Europese landen veel lastiger maken hun concurrentiekracht te verbeteren.”

De PvdA in het Europees Parlement kiest voor een andere strategie en komt daarom met vijf alternatieve aanbevelingen:

  • De Nederlandse overheid moet meer investeren in publiek-private samenwerkingsprojecten. De rente is laag en ons land heeft een overschot op de lopende balans dus er is ruimte om te investeren.
  • Nederland moet werk maken van loonsverhoging. De loonontwikkeling loopt niet gelijk met de groeiende productiviteit en de forse winsten, die bedrijven maken. Dat komt onder meer door de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt (ZZP), die arbeid kunstmatig goedkoop houdt.
  • Zorg voor een eerlijke en rechtvaardige belastingheffing voor multinationals door nationaal én internationaal belastingontwijking aan te pakken.
  • Door de lage rente stijgen huizenprijzen en worden opnieuw onbelaste vermogenswinsten geboekt. Het belastingstelsel is dringend aan herziening toe, bijvoorbeeld door stappen te nemen naar een eerlijkere vermogensheffing.
  • Investeer in innovatie en scholing zodat werknemers niet het slachtoffer worden van robotisering.

De Europese Commissie moet beseffen, dat er een alternatief voor haar aanbevelingen is. Een alternatief, waarin de groeiende ongelijkheid wordt aangepakt en de afbouw van sociale verdiensten wordt gekeerd. Meer investeringen en eerlijkere belastingen zijn hierin belangrijke stappen.

(Persbericht 18 mei 2016)