Door Kati Piri op 29 april 2015

Meer lef nodig bij opvang bootvluchtelingen

Het Europees Parlement debatteert vandaag over het drama met de bootvluchtelingen op de Middellandse zee. Tragedies die voorkomen had kunnen worden als Europa meer moed en lef toont bij de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Zie hier de videoblog van Kati Piri.

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri