Door Paul Tang op 26 november 2014

Meer stappen nodig voor echte investeringen in groei en banen

Vandaag presenteerde Juncker aan het Europees Parlement zijn langverwachte investeringspakket voor groei en banen, dat in totaal 315 miljard moet bedragen. Maar om de kwakkelende Europese economie uit het slop te trekken en banen te creëren, zijn meer inspanningen nodig.

In juli kon Juncker het Europees Parlement overtuigen met een aantal belangrijke beloften voor meer groei en banen. Een investeringspakket van 300 miljard euro was zijn centrale aankondiging, op aandringen van de sociaaldemocratische fractie.

Met het plan dat vandaag in het Europees Parlement werd gepresenteerd is, lost Juncker zijn beloften formeel in. We zien ten minste twee belangrijke bezwaren: in de eerste plaats wordt er in het huidige plan geen vers geld vrijgemaakt: middelen worden gezocht binnen de beperkte Europese begroting en voor een klein deel binnen de Europese investeringsbank. In de tweede plaats wensdenkt Juncker dat de 21 miljard zich vermenigvuldigt tot 315 miljard.

Om de Europese economie een impuls op korte termijn te geven en op langere termijn te versterken moet het plan nog aanvallender. Zo’n plan vergt vers geld vanuit lidstaten zonder beperkingen door begrotingsregels, en zo’n plan levert een bijdrage aan essentiële publieke projecten in bijvoorbeeld hernieuwbare energie.

Wat Juncker en zijn team in ieder geval heeft bereikt, is dat het in Brussel weer gaat over investeringen. Met het gevaar van een langdurige stagnatie en lage inflatie op de loer is dat ook een vereiste. Maar de echte ommekeer komt niet zonder extra inspanning.

Paul Tang

Paul Tang

In het Europees Parlement hou ik me met name bezig met het economisch en monetair beleid, financiële regelgeving, belastingontwijking, budget, energie, innovatie. Met het oprichten van de bankenunie is een eerste stap gezet naar een bankensector die weer dienstbaar wordt voor de samenleving. Problemen bij banken moeten in de eerste plaats terechtkomen bij degenen die

Meer over Paul Tang