Door op 9 juni 2015

Met lef uit de crisis

Door Paul Tang (PvdA Europarlementariër) en Henk Nijboer (PvdA Tweede Kamerlid)

Het door de sociaaldemocraten in het Europees Parlement afgedwongen investeringsfonds van 315 miljard, krijgt navolging in Nederland.  Dat blijkt uit een kabinetsbrief die vandaag aan de kamer is verstuurd. Er komt een ‘loket’ om investeringsprojecten bij het fonds in te dienen. Zo kan geld en kennis van overheden en private investeerders gebundeld worden. Dat is goed maar zeker niet voldoende. Er moet, zoals Paul Tang eerder deze maand in AD bepleitte, Nederlands geld komen om samen met de Europese gelden te komen tot nieuwe investeringen.

Het laat in ieder geval zien kabinet dat het begrijpt dat investeringen nu nodig zijn. Het gaat steeds beter met Nederland, de positieve berichten over de economie stapelen zich op. Maar er is ook nog werk te verzetten: De werkloosheid is nog altijd veel te hoog en investeringen raken blijvend achterop waardoor we een investeringskloof van nu al 12 miljard euro hebben. Aan de andere kant potten bedrijven hun geld op, investeren pensioenfondsen nauwelijks in eigen land en wordt de voor Nederland historisch lage rente niet gebruikt voor meer investeringen. Het platform kan helpen die investeringskloof te overbruggen.

Kansen voor investeringen zijn er te over. Met publiek-private samenwerking kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan glasvezel netwerken, een warmtenet in Rotterdam, zodat woningen verwarmd worden met hitte die van de industrie afkomstig is. Isolatie van sociale huurwoningen is een ander voorbeeld van een lucratief project dat pas van de grond komt als de overheid een inspanning doet. Ten slotte loopt Nederland nog ver achter als het gaat over investeringen in duurzame energie.

 De omslag naar meer investeringen is hoognodig, en daarom belangrijk.

Maar de belangrijkste omslag zit tussen de oren. Naast noodzakelijke hervormingen ook het realiseren van groei verhogende investeringen. Het is goed om weer met vertrouwen naar voren te kijken. Dat we weer durven te investeren in volgende generaties, met innovatieve en renderende projecten. De oprichting van het investeerdersplatform is daarvoor een welkome eerste stap. De cruciale tweede stap is dat er concrete projecten tot stand komen en het Rijk en de provincies daarin voorop lopen. Het loket dat nu wordt geopend is een uitstekende zaak.

Op 24 juni stemt het Europees Parlement over het akkoord rond het EU-investeringsfonds. Op 1 juli wordt het Nederlandse EFSI-loket geopend.