Door Kati Piri op 13 mei 2015

Met migratieplan steekt Europese Commissie nek uit

(persbericht)

Met haar ‘Europese agenda voor Migratie’ steekt de Europese Commissie haar nek uit om te komen tot echte oplossingen voor de opvang van vluchtelingen. Gelukkig beperkt de EC zich niet tot het bestrijden van symptomen, zoals het vernietigen van de boten van de mensensmokkelaars.

Dit zegt Kati Piri, PvdA-woordvoerder in het Europees Parlement over asiel en migratie, in reactie op het vandaag gepresenteerde migratieplan.

“Het is vooral een goede zaak dat de Europese Commissie ook de nadruk legt op het zorgen voor legale, veilige routes naar Europa. Daardoor vervalt voor veel vluchtelingen de druk om aan de hand van gewetenloze mensensmokkelaars de levensgevaarlijke oversteek naar Europa te maken”, aldus Piri.

Veilige routes zijn mogelijk door zeer kwetsbare vluchtelingen, die nu in de regio worden opgevangen, een plek in Europa aan te bieden. Of ruimhartiger om te springen met de vereisten voor gezinshereniging. Of door de mogelijkheden te vergroten om humanitaire visa aan te vragen buiten Europa. Dit alles is nu al mogelijk, maar lidstaten maken er nauwelijks gebruik van. De Europese Commissie wil nu op deze wijze 20.000 vluchtelingen in twee jaar een plek geven in de landen van de Europese Unie.

Het is inderdaad ook van groot belang dat alle landen van de EU gaan bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Van de 28 lidstaten nemen nu tien landen bijna alle vluchtelingen op. Zweden en Duitsland nemen de meeste vluchtelingen op en ook Nederland vangt een groot deel op. In de toekomst moeten alle landen hun steentje gaan bijdragen om mensen, die op de vlucht zijn voor oorlog, een veilig heenkomen te bieden.

Verder kiest de Europese Commissie voor een meer robuuste humanitaire missie op de Middellandse Zee om mensenlevens te redden. De focus van de Frontex-operatie lag te eenzijdig op grensbewaking. In de nieuwe plannen krijgt deze missie meer budget en gaat ook mensen redden op open zee. “Niet het bewaken van onze grenzen, maar het redden van mensenlevens moet voorop staan in deze missie”, aldus Piri.

“Het is duidelijk dat EU-landen in hun eentje deze grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog niet aan kunnen. Als we de Middellandse Zee niet willen laten verworden tot een kerkhof voor vluchtelingen moeten de Europese leiders daadkracht tonen. Dat hebben ze al te lang nagelaten”, aldus Piri.

 

Voor nadere informatie:

Paul Sneijder, persvoorlichter PvdA-Eurodelegatie, + 32 475 386675

 

 

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri