Minder emissie-uitstoot voor de Europese industrie dankzij strenge normen

Minder emissie-uitstoot voor de Europese industrie dankzij strenge normen

Megastallen, afvalverbrandingsinstallaties of chemische fabrieken: ze moeten allemaal aan strenge emissienormen voldoen. Zojuist presenteerde de Europese Commissie daarom een nieuw pakket aan maatregelen om de uitstoot van die emissies en vervuilende stoffen terug te dringen.

Best beschikbare technieken

De Richtlijn voor Industriële Emissies is onderdeel van het pakket en heeft betrekking op de meer dan 50.000 industriële installaties in de hele Europese Unie. Deze richtlijn stelt dat industrie de best beschikbare technieken moet gebruiken om zo min mogelijk milieuschade aan te richten. Als vice-voorzitter klimaat in het Europees Parlement ben ik optimistich over deze nieuwe richtlijn.

Willen we de klimaatdoelen halen, moet de industrie met de beste technieken werken

De vorige richtlijn dateerde uit 2014; de techniek is inmiddels door de tijd ingehaald. Willen we de klimaatdoelen halen, moet de industrie met de beste technieken werken, die zo min mogelijk grondstoffen gebruiken en de energie-efficiëntie verhogen. Zo beperken we drastisch de uitstoot in de lucht, water en bodem.

Normen als houvast

De nieuwe richtlijn stelt ook limieten vast voor ruim 80 verontreinigende stoffen. Een eerdere versie van de richtlijn leidde ertoe dat sinds 2004 de uitstoot door grote verbrandingsinstallaties van zwaveldioxide, stikstof en stofdeeltjes met respectievelijk 77%, 49% en 81% verminderde. Deze normen zijn een belangrijke houvast voor de industrie. Als iedereen zich eraan houdt, stimuleren we eco-innovatie, bevorderen we wereldwijde markten voor de industrie en dragen we bij aan een circulaire economie.

Goed voorbeeld

Nederland houdt zich overigens al goed aan de richtlijn, vooral in de intensieve veehouderij. Ons land loopt voorop in emissiearme stallen voor dieren. De 2150 varkens- en kippenbedrijven die in Nederland onder de richtlijn vallen, zullen dus weinig consequenties ervaren van de nieuwe richtlijn.

Lees hier de richtlijnen van de Europese Commissie.