6 februari 2015

Nee tegen het Slowaaks referendum

De Slowaken mogen morgen, zaterdag 7 februari, in een referendum stemmen over de rechten van seksuele minderheden (LHBT). Dat klinkt mooi voor een conservatief-katholiek land, maar de werkelijkheid is anders.

Uit de vraagstelling blijkt dat het referendum er juist op gericht is de rechten van LHBT verder te beperken. De Slowaken wordt gevraagd of ze er mee akkoord gaan dat het huwelijk alleen een verbintenis kan zijn tussen een man en vrouw. En dat koppels van hetzelfde geslacht geen kinderen mogen adopteren. Zelfs het wel of niet krijgen van seksuele voorlichting op school is onderwerp van het referendum.

De positie van LHBT in Slowakije staat al langer onder druk. In 2014 werd in de grondwet opgenomen dat het huwelijk een “unieke aangelegenheid is tussen man en vrouw”. Het referendum is eenĀ  initiatief van de zeer conservatieve Alliantie voor de Familie, die voor het houden van de volksraadpleging ruim 400.000 handtekeningen wist te verzamelen.

Het referendum van zaterdag is een nieuwe stap in de anti-LHBT koers, die helaas ook in andere Oost-Europese landen aan steun wint. Het is teleurstellend dat geen enkele politieke partij in Slowakije actief campagne voert tegen het referendum. Zelfs de sociaaldemocratische regeringspartij SMER laat na om zijn kiezers op te roepen ‘nee’ te stemmen in dit referendum.

De democratische rechtstaat zoals wij die in Europa kennen eist dat de rechten van minderheden te allen tijden worden gewaarborgd. “Democratie” staat immers niet alleen voor de stem van de meerderheid, of “de meeste stemmen gelden”, maar ook voor het beschermen van de positie van minderheden.

Het hek is van de dam als we ons nu niet hard uitspreken tegen het Slowaakse referendum. Want de rechten van wie zijn er hierna aan de beurt: religieuze of etnische minderheden, allochtonen, of misschien zelfs mensen met een handicap.

Dus ‘nee’ tegen het Slowaaks referendum, het is Europa onwaardig.